Energiatodistus on mittatikku - mitä se kertoo?

Energiatodistus on työkalu rakennusten energiatehokkuuden vertailuun. Energiatodistuksen avulla voi helposti verrata eri rakennuksia sillä se perustuu rakennuksen ominaisuuksiin ja niistä johdettuun energiankulutukseen. Vertailun kohteena on siten vain itse rakennus, eivät rakennuksen sen hetkiset käyttäjät. Energiatodistuksessa ilmoitetaan toteutunut energiankulutus, mutta energiatehokkuusluokka perustuu laskettuun kulutukseen. 

Energiatodistus on voimassa enintään 10 vuotta.

Milloin todistusta tarvitaan?

Energiatodistus vaaditaan asuinkerrostaloille aina uuden rakennuksen rakennusluvan yhteydessä. Olemassa olevissa asuinkerrostaloissa energiatodistusta tarvitaan yleisimmin silloin, kun talosta ollaan myymässä tai vuokraamassa asuntoa. Kiinteistönvälittäjän velvollisuus on tuoda energiatodistus asuntonäyttöihin.

Miten todistus tehdään?

Energiatodistuksen antaa aina pätevöitynyt energiatodistuksen laatija. Laatijan pätevyyden voi tarkastaa Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen (ARA) energiatodistusrekisteristä

Uuden rakennuksen energiatodistus laaditaan rakennuslupaa haettaessa ja se päivitetään käyttöönottotarkastuksen yhteydessä. Energiatodistustukseen lasketaan energiatehokkuuden vertailuluku eli E-luku. 

Olemassa olevan asuinkerrostalon energiatodistukseen lasketaan myös E-luku.Tämän lisäksi todistuksessa esitetään toimenpide-ehdotuksia rakennuksen energiatehokkuuden parantamiseksi. 

Jos asunto-osakeyhtiö koostuu useasta rakennuksesta, annetaan energiatodistus jokaiselle rakennukselle erikseen.

Onko asuinkerrostalosta tehty energiatodistus?

ARAn ylläpitämään energiatodistusrekisteriin on tallennettu kaikki 1.5.2015 jälkeen laaditut energiatodistukset. Julkisesti on nähtävillä energiatodistusten kaksi ensimmäistä sivua. Omakotitalojen ja paritalojen tiedot eivät ole julkisia.

Julkaistu 30.6.2016 klo 10.29, päivitetty 2.11.2018 klo 16.04