Energiakatselmuksella tarkkaa tietoa energiansäästöstä

Energiakatselmus sisältää rakennuksen perus- ja teknisten tietojen lisäksi analyysin rakennuksen energiankulutuksesta ja energiatehokkuuden parantamisehdotuksia kannattavuuslaskelmineen.

Energiakatselmointi on vakiintunut toimintatapa teollisuus- ja palvelurakennusten energiankäytön tehostamisessa. Se on myös kustannustehokas tapa säästökohteiden etsimiseen asuinkerrostaloissa. Energiakatselmuksen tekemiseen voidaan saada tukea Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen (ARA) määrärahoista. Katselmuksen yhteydessä voidaan tehdä myös rakennuksen energiatodistus.

Selvitä lähtötilanne

Katselmuksen lähtötietona on rakennuksen nykyinen energiankulutus, joka kohdennetaan mittausten ja laskennan avulla rakennuksen eri kulutuskohteisiin. Katselmuksen tekemisessä auttaa kaikki tieto rakennuksen fyysisistä ominaisuuksista, tekniikasta ja energian hankinnasta.Tiedot löytyvät rakenne- ja teknisistä piirustuksista ja muista suunnitteluasiakirjoista, usein myös aikaisemmista rakennuksessa tehdyistä tutkimuksista ja selvityksistä. Energian ja veden hankintaan liittyvät tiedot löytyvät vastaavista laskuista.

Kenttätyö alkaa

Energiakatselmusta ei voi tehdä pelkästään kirjoituspöydän ääressä. Oleellinen osa katselmusta on kenttätyö, johon kuluu aikaa asuinkerrostalossa muutamista tunneista pariin päivään, riippuen yhtiön koosta ja rakennuksessa käytetystä tekniikasta.

Kenttätyön aikana selvitetään havainnoinnin ja mittausten avulla tärkeimpien kulutuskohteiden tarkat tiedot, kuten esimerkiksi ilmanvaihdon ja valaistuksen käyntiajat, lämmitysverkoston automatiikan toiminta, käyttövesiverkoston painetaso sekä lämpimän käyttöveden lämpötila.

Toimenpiteiden kannattavuus

Piirustuksista, muista asiakirjoista ja mittauksista saatavien lähtötietojen avulla katselmoija tarkentaa arvionsa rakennuksen energian ja veden kulutuksen jakautumisesta. Apuna käytetään laskentaohjelmia ja valmiita taulukoita, joiden avulla tieto muokataan helposti luettavaan ja ymmärrettävään muotoon.

Säästötoimenpiteet kuvataan sanallisesti, ja niille lasketaan säästöpotentiaali sekä arvioidaan investointikustannus ja takaisinmaksuaika.

Valmiin raportin käyttö

Valmis energiakatselmusraportti toimii lähtötietona energiatehokkuustoimenpiteille. Se on oivallinen työkalu kuntoarvion täydentäjänä taloyhtiön päättäessä esimerkiksi korjausohjelmasta. Helpot käyttötekniset toimenpiteet voidaan usein tehdä nopeallakin aikataululla. Investointeja vaativat toimenpiteet vaativat enemmän suunnittelua, joten niiden tekeminen on yleensä projektoitava erikseen.

Julkaistu 30.6.2016 klo 10.29, päivitetty 26.10.2015 klo 13.27