Sähkönkulutus hallintaan

sähkömittarit

Miksi

Kerros- ja rivitaloissa kiinteistösähkön kulutus on keskimäärin noin neljä prosenttia taloyhtiön hoitokuluista. Kulutustaso vaihtelee talon toimintojen mukaan, esimerkiksi hissit, kylmäkellarit ja autohallit vaikuttavat kulutukseen. Joissain taloyhtiöissä kiinteistösähköön tavallisesti kuuluvia kulutuseriä saattaa sisältyä asukkaiden sähkölaskuun (esim. asuntokohtaiset ilmanvaihtokoneet ja märkätilojen lattialämmitys). Kiinteistösähkön kulutukseen voi vaikuttaa ohjaamalla laitteita niin, että ne eivät ole turhaan päällä, valitsemalla energiatehokkaita laitteita sekä seuraamalla kulutusta ja sen kehitystä.

Milloin

Sähkönkulutukseen vaikuttavia toimia voidaan taloyhtiössä tehdä milloin vain. Vaikuttavimmat toimet riippuvat taloyhtiön sähkönkäytöstä. Tärkeimmät päätökset liittyvät esimerkiksi valaistusten uusimiseen, talosaunan tai pesutuvan muutoksiin, ilmanvaihdon tai vesijärjestelmien puhaltimien ja pumppujen uusimiseen tai sulanapitolämmitykseen. Esimerkiksi siirtyminen tarpeenmukaiseen led-valaistukseen tuo selvää säästöä käyttö- ja ylläpitokustannuksiin: uudet led-lamput kuluttavat vähemmän energiaa ja kestävät pidempään.

Toimikaa näin:

 1. Selvittäkää mahdollisen taloyhtiösaunan käyttötarve ja keskittäkää saunavuorot. Saunavuoroihin liittyvä kysely voidaan tehdä taloyhtiön hallituksen, isännöitsijän ja kiinteistöhuollon yhteistyönä.
  • Kartoittakaa vuosittain talvi- ja kesäajan saunavuorojen tarve ja päättäkää niistä erikseen.
   • On tehokkaampaa käyttää saunaa pidempiä aikoja kerrallaan kuin lyhyitä aikoja useampana päivänä. Saunavuorojen keskittäminen säästää sähköä, vähentää saunan ilmanvaihdon tehostusjaksoja ja siivouskuluja.
   • Jos saunan lämmittämisessä käytetään poikkeavia aikaohjelmia, kiinteistöhuollon tulee poistaa ne käytöstä, kun niitä ei tarvita: esimerkiksi joulusaunavuoroja harvoin tarvitaan enää toukokuussa.
   • Pyytäkää kiinteistöhuoltoa säätämään saunaan sopiva saunomislämpötila, 70–80 astetta.
 2. Selvittäkää talon kylmäkellarin käyttöaste. Kylmäkellariin liittyvä kysely ja tarkistukset voidaan tehdä taloyhtiön hallituksen, isännöitsijän ja kiinteistöhuollon yhteistyönä. Jos kylmäkellaria ei tarvita, vaatii sen käytöstä poisto ja esim. muuttaminen kuivakellariksi tms. tilaksi yleensä vähintään yhtiökokouksen päätöksen ja joissakin tapauksissa yhtiöjärjestyksen muuttamisen, riippuen siitä onko kylmäkellari merkitty yhtiöjärjestykseen ja onko se taloyhtiön hallinnassa vai osakashallinnassa.
  • Jos talossa on kylmäkellari, selvittäkää kylmäkellarin käyttöaste. Tarkistus kannattaa tehdä etenkin jos kylmäkellarin kompressori tulee huoltaa tai vaihtaa. Samalla on hyvä selvittää kellarin kunto muutenkin (eristykset jne.).
 3. Tarkistakaa, onko yleisten tilojen valaistus tai ulkovalaistus ole turhaan päällä
  • esim. ulkovalaistus päällä keskellä päivää, hämäräkytkimen sijoitus ja toimivuus
 4. Selvittäkää piha- ja sisätilojen valaistuksessa käytetyt lampputyypit. Lampunvaihtojen yhteydessä on mahdollista siirtyä energiatehokkaampiin lampputyyppeihin. Lampputyyppien tarkistuksen voi tehdä esimerkiksi taloyhtiön huoltomies. Energiatehokkaampien lamppujen hankinnasta voi päättää taloyhtiön hallitus.
 5. Tarkistakaa mahdollisten sähköisten sulanapitolämmitysten toiminta (esimerkiksi portaiden tai oven edustojen sulatukset ja räystäslämmitykset). Selvityksen toiminnasta ja tarvittavat muutokset voi tehdä esimerkiksi taloyhtiön huoltomies tai sähköalan asiantuntija. Mahdollisista muutoksista päätetään taloyhtiön hallituksessa.
  • Sulatuslämmitysten osalta tulee tarkistaa että ne eivät ole turhaan päällä kun niitä ei tarvita. Tämän lisäksi sulatuslämmityksiä tulisi ohjata ulkoilman lämpötilan mukaan.
 6. Tarkistakaa autolämmitysten toiminta ja ohjaukset. Selvityksen toiminnasta ja tarvittavat muutokset voi tehdä esimerkiksi taloyhtiön huoltomies tai sähköalan asiantuntija. Mahdollisista muutoksista päätetään taloyhtiön hallituksessa.
  • On tärkeää tietää, kuinka auton lämmitystolppia ohjataan ja millaisilla käyttöajoilla. Monissa taloyhtiöissä on käytössä niin sanottu keskitetty ohjaus, jolloin autopistorasioissa on turhaan virta päällä useita tunteja vuodessa. Lisäksi keskitetyssä ohjauksessa käyttöaika voi olla osalle asukkaista sopimaton, jolloin liikkeelle lähdetään autonmoottori kylmänä.

Muita mahdollisia toimenpiteitä

 • Selvittäkää asiantuntijan kanssa valaistuksen nykyaikaistamisen vaihtoehdot huomioiden sekä valaisimet että niiden säätö- ja ohjausmahdollisuudet.
 • Kilpailuttakaa taloyhtiön ostama sähkö.
  • Taloyhtiön ja jokaisen asukkaan sähkölaskut muodostuvat sähkönmyynnistä, sähkönsiirrosta ja sähköverosta. Sähkönsiirron hinta määräytyy sen mukaan, minkä sähköverkkoyhtiön alueella rakennus sijaitsee. Taloyhtiö voi siis kilpailuttaa sähkönmyynnin. Sähkönkulutusta pienentämällä voidaan vaikuttaa energiamaksujen ja sähköveron suuruuteen.
 • Jos taloyhtiön sähkönkulutus on huomattavan suurta, kannattaa teettää sähköalan asiantuntijalla tarkemmat sähkömittaukset esimerkiksi eri alamittauksiin.
led-katuvalo
Julkaistu 9.3.2018 klo 15.49, päivitetty 2.11.2018 klo 14.55