Lämmitysjärjestelmän säätö

lämmitysjärjestelmä

Miksi

Lämmitys on taloyhtiöiden suurimpia kustannuksia. Lämmitysverkoston epätasapaino, huono kunnossapito ja niistä aiheutuvat suuret lämpötilaerot rakennuksen eri osissa aiheuttavat turhan kulutuksen lisäksi huonot asuinolosuhteet. Yksi aste huonelämpötilassa vastaa noin 5 prosenttia lämmityskustannuksissa. 2 000 neliön kokoisen taloyhtiön energiakustannuksissa tämä voi tarkoittaa 1 500 euron vuosisäästöjä lämmityksen osalta.

Milloin

Lämmityksen toiminnassa on tehostamista, jos lämpötila asunnoissa on liian korkea tai matala, huoneistojen välillä on suuret lämpötilaerot, lämmitysenergiankulutus kiinteistössä on kohonnut tai jos patterit eivät lämpene tasaisesti.

Lämmitysjärjestelmän säätöä koskevat ohjeet on jaoteltu lämmitys- ja talotyypeittäin:

Julkaistu 9.3.2018 klo 15.52, päivitetty 13.3.2018 klo 13.46