Ilmalämpöpumpun käyttöönotto

ilmalämpöpumppu

Miksi

Ilmalämpöpumppu on sähkölämmitteisessä talossa tehokas tapa säästää energiaa tilojen lämmityksessä varsin pienellä investoinnilla. Se ei riitä rakennuksen ainoaksi lämmityslaitteeksi koska sen tuottama lämpöenergia vähenee pakkasten kiristyessä, eikä lämpö yleensä leviä riittävästi kaikkiin tiloihin. Sähkölämmitetyn talon säästöpotentiaalia voi karkeasti arvioida sähkölaskun perusteella. Talossa, jossa lämmitysenergiankulutus on suuri, ovat myös säästöt yleensä suuremmat. Säästöjen määrään vaikuttavat sekä talon rakenne (avara/sokkeloinen) että lämmityspattereiden termostaattien säätö. Ilmalämpöpumppua voidaan käyttää myös jäähdytykseen. Laadukkaan ilmalämpöpumpun takaisinmaksuaika on keskimäärin 4–7 vuotta, jos keskimääräinen vuotuinen energiansäästö on 3 000 kWh ja sähkön hinta 0,12 €/kWh.

Milloin

Ilmalämpöpumppu kannattaa hankkia, jos kohteessa on suora sähkölämmitys. Paras hyöty ilmalämpöpumpusta saadaan talossa jossa on avara pohjaratkaisu. Ilmalämpöpumpun asennus osakasmuutostöinä on mahdollista vain taloyhtiön antaessa suostumuksen ilmalämpöpumpun asentamiseen. Koska ilmalämpöpumpun asennus edellyttää julkisivurakenteeseen tehtävää läpivientiä, ei osakkaalla ole automaattista muutostyöoikeutta. Työ on aina taloyhtiön vapaan harkinnan varassa, eikä yhtiöllä ole velvollisuutta myöntää lupaa.

Toimikaa näin:

 1. Laatikaa ilmalämpöpumppujen asentamisesta osakkaille kriteerit ja ohjeistus. Järjestäkää tarvittaessa yhtiökokous, jossa tehdään periaatepäätös (ml. kriteerit asentamiselle) ilmalämpöpumppujen asentamisesta. Ilmalämpöpumppujen asentamisen ehdoissa voidaan asettaa reunaehtoja esimerkiksi:
  • asennuspaikkaan ja -tapaan (huomioidaan mm. ulkoseinän läpivienti, esteettiset seikat ja mahdollisten meluhaittojen ennaltaehkäiseminen)
  • suurimpaan sallittuun äänitasoon asunnoissa ja/tai rakennuksen ulkopuolella (esimerkiksi Suomen rakentamismääräyskokoelman osan C1 (1998) ja/tai asumisterveysasetuksen (STM 2015) hyödyntäminen)
  • kondenssiveden poisjohtamiseen sekä lämmitys- että jäähdytyskäytössä.
 2. Ilmalämpöpumppujen hankinta kannattaa tehdä taloyhtiössä yhteishankintana osakaslähtöisessä muutostyössä: kustannuksissa saa etua hankintahinnassa ja asennuskustannuksissa.
  • Osakkaan työnä Ilmalämpöpumpun asennus edellyttää taloyhtiön luvan. Jos lupa on jo myönnetty jollekin osakkaalle, on osakkaita käsiteltävä yhdenvertaisesti. Asennuksen suorittaa aina pätevöitynyt lämpöpumppuasentaja.
  • Tärkeää on, että ilmalämpöpumppujen asentamiselle osakkaan muutostyönä on laadittu pelisäännöt taloyhtiön hallituksen johdolla. Näiden pelisääntöjen ja vaatimusten olisi hyvä pohjautua taloyhtiön periaatepäätökseen ilmalämpöpumpuista, jonka pohjalta hallitus voi antaa tai olla antamatta luvan osakkaalle.
 3. Miettikää, millainen ilmalämpöpumppu olisi sopiva ja täyttäisi mahdolliset taloyhtiön asettamat valintakriteerit: laitteen teho ja mahdolliset sijoituspaikkaan ja asennukseen liittyvät tekijät on hyvä selvittää tarkoin.
  • Tärkeintä on valita oikean tehoinen laite ja sijoittaa sekä laitteen ulko- että sisäyksikkö toiminnan kannalta parhaaseen paikkaan. Jos oikean laitteen ja sijoituspaikan valinta on vaikeaa, kannattaa ottaa yhteys asentajaan tai myyjäliikkeeseen.
 4. Vertailkaa laitteiden teknisiä tietoja sekä takuuaikoja.
  • Ilmalämpöpumpuissa tiedot selviävät energiamerkistä: laitteen energialuokka ja SCOP-arvo ovat hyviä vertailuarvoja.
 5. Valitkaa luotettava myyjä ja pyytäkää tarjouksia ilmalämpöpumpuista.
  • Hankkikaa ilmalämpöpumppu teknisesti osaavasta ja taloudellisesti vakaasta yrityksestä.
 6. Hankkikaa ilmalämpöpumppu asennettuna. Näin ette jää pumpun toimittajan ja asentajan vastuuerimielisyyksien uhriksi vika- tai ongelmatapauksessa.
  • Yksilöikää laitteen takuu ja selvittäkää, mitä takuu koskee: kompressoria, laitetta, takuutyötä, asennusta jne.
  • Varmistakaa pumpun asentajan pätevyys (EUCERT tai vastaava). Pumpun saa asentaa vain sellainen asentaja tai yritys, jolla on kylmäainepätevyys ja sähköpätevyys.
  • Huomioi tarjousten pyytämisessä taloyhtiön asettamat vaatimukset asennukselle.
 7. Velvoittakaa osakasta tekemään muutostyöilmoitus taloyhtiölle ja toimittamaan taloyhtiön lupaa varten tarvittavat dokumentit.
 8. Sopikaa taloyhtiön ja osakkaan välillä ilmalämpöpumppuun ja sen asentamiseen liittyvistä vastuukysymyksistä.
  • Osakkaan hankkeessa ilmalämpöpumppulaitteiston huolto, hoito, ylläpito ja korjaus tulee kuulua kokonaan asennuksen suorituttaneelle osakkaalle, kuten myös laitteiston yhtiölle mahdollisesti aiheuttamat vauriot ja seurannaisvahingot.
  • Asennuslupa annetaan ehdollisena. Ilmalämpöpumpun todistettavasti aiheuttaessa haittaa muille asukkaille/osakkaille on laitteen asennuttanut osakas velvollinen poistamaan laitteen kustannuksellaan tai yhtiö voi sen poistaa osoittaen siitä aiheutuvat kulut osakkaalle.
 9. Tehkää asennuksesta kirjallinen sopimus.
  • Tee sopimus hankinnasta sen jälkeen, kun olet saanut luvan taloyhtiöltä.
  • Ota huomioon taloyhtiön vaatimukset ja ohjeistukset mm. asentamisesta ja valvonnasta.
  • Asentajan ja käyttäjän on hyvä käydä läpi sijoituspaikkaan vaikuttavat tekijät ennen asentamista. Harkitkaa sekä laitteen ulko- että sisäyksikön sijoituspaikat huolella, sillä väärällä sijoituksella voidaan pilata hyvä laite ja sen ominaisuudet.
 10. Vaatikaa takuutapauksia ja huoltoa varten yhteystiedot kirjallisina.
 11. Vaatikaa asentajalta käyttöönottopöytäkirja, käyttöönotto-opastus pumpulle ja järjestelmälle osana talosi lämmitysjärjestelmää.
  • Käykää läpi myös laitteen suodatusominaisuudet, niiden huollon tarve ja ohjeet sekä jäähdytyksen toiminta ja energiankulutus.

Muita jatkotoimenpiteitä ilmalämpöpumppuun liittyen

Julkaistu 9.3.2018 klo 15.48, päivitetty 2.11.2018 klo 15.01