Rakennusmateriaalien tietopankin käyttöohje

Rakennusta puretaan.jpg
Purkutyömaa © Pekka Hänninen

Materiaaleja voi etsiä tietokannasta

  • materiaalin (puu, betoni) tai
  • tuotteen nimen (Halltex, Siporex, jne.),
  • käyttöajan (esimerkiksi talon valmistumisvuosi) tai
  • käyttökohteen (ulkoseinä, vesikatto, jne.) perusteella.

Käytettyjä tuotenimikkeitä -kohdassa listataan ko. materiaalin osalta yleisimpiä käytössä olleita tuotenimiä. Tietyt tuotenimet ovat olleet vuosikymmeniä käytössä, mutta tuotteiden sisältämät aineosat ovat saattaneet muuttua: esimerkiksi haitalliset aineet on korvattu turvallisemmilla vaihtoehdoilla.

Käyttöaika-kohdassa tarkoitetaan ajanjaksoa, jona materiaali tai tuote on ollut Suomessa markkinoilla tai yleisesti käytössä rakentamisessa.

Pääominaisuudet-kohdassa kerrotaan tiivistetysti tuotteen tai materiaalin valmistuksesta, sisältämistä aineista ja muista ominaisuuksista.

Käyttötarkoitus-kohdassa kerrotaan, mihin eri käyttötarkoituksiin tai missä rakennusosissa (ulkoseinä, yläpohja, pintakäsittely…) materiaalia tai tuotetta on tyypillisesti käytetty.

Uudelleenkäyttö ja hyödyntäminen-kohdassa kerrotaan mahdollisuuksista käytöstä poistuneen materiaalin hyödyntämisestä tai toimittamisesta jäteasemalle:

  • Uudelleenkäytöllä tarkoitetaan tuotteen tai sen käyttämistä uudelleen samaan tarkoitukseen kuin mihin se on alun perin suunniteltu (myynti, toimitus kierrätyskeskukseen jne). Tyypillisiä uudelleen käytettäviä osia ja materiaaleja ovat mm. ovet, ikkunat, tulisijat, helat, hirret, tiilet, puutavara jne.
  • Hyödyntäminen tarkoittaa materiaalin käyttämistä uudessa käyttötarkoituksessa (esimerkiksi kivijäte maantäyttöön) tai uusiotuotteen raaka-aineena (lasi lasivillan raaka-aineena) tai hyödyntämistä energiantuotannossa (purkupuu polttoaineena).
  • Jätehuolto -kohdassa kerrotaan kuinka toimia, jos tuotetta tai materiaalia ei voida käyttää uudelleen tai hyödyntää.
Julkaistu 16.2.2017 klo 8.21, päivitetty 16.2.2017 klo 9.18