Rakennusmateriaalit – linkkejä ja tietolähteitä

Alle on kerätty verkkosivustoja ja painettua materiaalia rakennusmateriaalien kierrätykseen ja haitta-aineisiin liittyen. Ne ovat toimineet myös tämän sivuston lähteinä.

Verkkosivuja:

Kirjallisia lähteitä

Petri Neuvonen (toim.): Kerrostalot 1880 – 2000 – Arkkitehtuuri, rakenteet, korjaaminen, Rakennustieto Oy, 2006.

Unto Siikanen: Rakennusaineoppi, Rakennustieto 2001

Panu Kaila: Talotohtori – Rakentajan pikkujättiläinen, Helsinki. WSOY, 2008.

Panu Kaila: Kevät toi maalarin – perinteinen ulkomaalaus, Gummerus 2000

Rakennusapteekin käsikirja 3, Rakennusapteekki 2011

Eero Paloheimo: Rakennusmateriaalit ja terveys, Rakennustieto 1993

Erja Heino ja Pirjo Sundman: Ekotalon rakennusaineet, Rakennusalan kustantajat RAK, 1995.

Matti Oijala: Rakennusaineet – ekologinen käsikirja, Rakennusalan kustantajat RAK, 1998

Julkaistu 16.2.2017 klo 8.22, päivitetty 29.3.2017 klo 14.52