Rakennusmateriaalien haitta-aineet

Repsottava putki
Repsottava putki © Pekka Hänninen

Haitta-aineiksi kutsutaan rakentamisessa ja rakennusten korjaamisessa aikojen saatossa käytettyjä aineita, jotka on myöhemmin todettu ihmisten terveydelle haitallisiksi. Yleisimmät vanhoissa rakennuksissa esiintyvät haitta-aineet ovat asbesti, PAH-yhdisteet, PCB ja lyijy. Näihin törmää usein korjaustyömailla. Siksi niiden tunnistaminen on tärkeätä. Yleissääntönä teollisuusrakennusten, kellarien, piippujen jne. purkuosia ei tulisi käyttää asuinrakennuksessa, koska niihin on voinut tarttua haitallisia aineita.

Mikäli epäilet, että kohteessasi on käytetty haitta-aineita, teetä haitta-ainekartoitus. Ennen vuotta 1988 rakennetuissa taloissa on käytetty yleisesti asbestia. Haitta-ainekartoitus sekä haitallisia aineita sisältävien rakenteiden ja osien poistaminen tai vaarattomaksi tekeminen on aina jätettävä ammattilaisen tehtäväksi. Asbestitöitä saa tehdä vain valtuutettu toimija. Haitta-aineet ovat usein vaarallista jätettä.

Haitta-aineita voi esiintyä mm. rakennuslevyissä, maaleissa, saumauslaasteissa, liimoissa, tasoitteissa, kiinnityslaasteissa, muovimatoissa, palokatkoeristeissä, julkisivumateriaaleissa, putkieristeissä, ilmastointikanavissa sekä kiukaiden- ja sähkökeskuksien palosuojalevyissä. Hakupalvelun kautta saat tietoa yleisimmistä haitta aineista ja niiden esiintymisestä.

Haitta-aineista tarkemmin:

Julkaistu 16.2.2017 klo 8.22, päivitetty 16.2.2017 klo 9.19