Talonpidon merkitys kasvaa

Omakotitalo on yleensä elämän suurin investointi. Suunnitelmallinen talonpito on paras tapa huolehtia omaisuutensa arvon säilymisestä ja talon toimivuudesta. Omakotiasukkaalla on talonpidossa käytettävissään luotettavia apuvälineitä ja ulkopuolista asiantuntemusta. Ensiapua ja puolueetonta neuvontaa talonpidosta saa alan järjestöistä.

Omakotiasukkaalta edellytetään monipuolista osaamista. Talon omistajana hän vastaa kiinteistöstä, viranomaisvaatimusten toteutuksesta, talonpidosta ja rahoituksesta. Omakotiasukas on samalla isännöitsijä, rakennuttaja, talouspäällikkö, jopa toteuttaja. Omakotitalo tuo vapautta asumiseen, mutta samalla vastuuta talonpidosta.

Takavuosina talonomistajilta edellytettiin jonkinlaista kirvesmiehen vikaa. Tänä päivänä ihmisten toimenkuvat ovat muuttuneet, mutta talotkaan eivät ole kuten ennen. Esimerkiksi alkuperäiset rintamamiestalot olivat aikanaan rakennustekniikaltaan helposti hallittavia. Tänä päivänä nämäkään talot eivät ole samanlaisia kuin valmistuessaan, ainakin talotekniikan osuus on kasvanut niissä merkittävästi. Uudet talot ovat entistä monimutkaisempia kokonaisuuksia. Samalla niiden käyttö ja ylläpitokin on aikaisempaa vaativampaa.

Talonpidon markkinat kasvavat

Suomi on ollut uudisrakentamisvaltainen maa näihin vuosiin asti. Nyt korjausrakentamisen määrä ja arvo ovat ohittamassa uudistuotannon. Tulevaisuudessa tämä on pysyvä suunta. Korjausrakentamisen ja talonpidon merkityksen kasvu näkyy myös rakennusmarkkinoilla kysynnän ja tarjonnan lisääntymisenä.

Talon elinkaarikustannusten on todettu alan tutkimuksissa olevan viisi kertaa suuremmat kuin talon hankinta-arvon. Kuitenkin keskivertokansalaiset kiinnittänevät enemmän huomiota talon hankkimiseen kuin sen ylläpitoon. Keskimäärin suomalaisten perheiden varallisuus muodostuu asunnoista, samoin taloudellisista vastuista asuntovelka muodostaa suurimman osan. Myös kansantaloudellisesti asunnoilla on suuri merkitys sillä rakennettu ympäristö muodostaa 70 prosenttia kansallisvarallisuudesta.

Käytännön apuvälineitä tarjolla

Käyttö- ja huolto-ohje eli huoltokirja on suunnitelmallisen talonpidon tärkein väline. Siihen kannattaa merkitä kaikki taloa koskevat toimenpiteet: kuka teki, milloin ja mistä materiaaleista. Huoltokirjaa kannattaa käyttää myös kulutusseurantaan. Muita keskeisiä talonpidon välineitä ovat kuntoarvio ja sen pohjalta laadittu kunnossapitosuunnitelma (PTS).

Omakotiasukas on kuluttajan asemassa alan ammattilaisiin nähden. Tästä on etua, sillä hän nauttii kuluttajansuojaa sopimussuhteissa. Siksi onkin tärkeää toimia huolellisesti talonpitotoimissa. Nyrkkisääntönä korjausrakentamisessakin on, että kannattaa tehdä suunnitelma ja se perusteella kirjallinen sopimus urakoinnista.

Julkaistu 30.6.2016 klo 10.36, päivitetty 12.1.2016 klo 12.39