Pientalon huoltokirja tukee järkevää kiinteistönpitoa

Pientalon kunnosta vastaa aina omistaja. Hänellä ei yleensä ole apunaan teknistä isännöitsijää tai talonmiestä, joiden puoleen voisi kääntyä. Muun muassa LVIS-teknisten järjestelmien monimutkaistuminen sekä rakennusmateriaalien ja tuotteiden lisääntyminen on tehnyt rakennuksen huollosta kiinteistönomistajan kannalta entistä vaativampaa. Suunnitelmalliseuuden ja elinkaariedullisuuden tavoitteet ovat luoneet tarpeen kiinteistön käyttö- ja huolto-ohjeelle eli huoltokirjalle.

Parhaimmillaan huoltokirja on mahdollisimman yksinkertainen ja käytännöllinen ylläpitoa ja huoltoa ohjaava työväline, joka auttaa talon asukkaita tehostamaan energian, veden, sisäilman ja kustannusten tarkempaa seurantaa asumisessa ja näin parantaa asukkaiden hyvinvointia. Huoltokirja tulee laatia kaikkiin uusiin rakennettaviin kiinteistöihin, mutta sen käyttöön otto on suotavaa myös vanhoissa kiinteistöissä.

Huoltokirja on kiinteistön käytön, huollon ja hoidon työväline

Pientalon asukkailla on hyvä olla tietoa siitä, miten jokapäiväiseen asumiseen liittyvillä toimenpiteillä ehkäistään rakenteita ja järjestelmiä koskevien vaurioiden syntyminen ja varmistetaan rakennuksille pitkä käyttöikä. Omakoti- ja pientalon ylläpidon suuri taloudellinen merkitys korostuu elinkaarikustannusvertailussa ja erityisesti kiinteistön luovutuksen yhteydessä. Kiinteistön ennakoivan ja suunnitelmallisen hoidon ja huollon tavoitteena on energiatehokas ja toimintaolosuhteiltaan terveellinen ja viihtyisä kiinteistö koko sen taloudellisen käyttöiän ajan.

Tavoitteena energiatehokas, terveellinen ja viihtyisä koti - tai loma-asunto

Huoltokirja opastaa kiinteistön haltijaa tarvittavien huoltotöiden osalta, koska ja miten tarkastukset täytyy tehdä sekä muistuttaa niiden tekemisestä. Se antaa myös suuntaviivat siitä, miten ja milloin rakenteita, materiaaleja ja järjestelmiä tulisi uusia tai korjata. Huoltokirja sisältää ohjeistuksen hyvään talonpitoon ja linkkejä tärkeisiin kiinteistön ylläpitämiseen liittyviin tahoihin ja kohteisiin. Se antaa myös eväät kodin oman huoltokirjamapin tekemiseen. Mapissa voi säilyttää muun muassa kiinteistöä koskevat asiapaperit, tuotteiden käyttö- ja huolto-ohjeet, erilaiset kartat ja piirustukset sekä kodin turvallisuuteen liittyvät ohjeet ja määräykset.

Huoltokirjan tarkoitus on ohjata omistajaa tai haltijaa kiinteistön oikeaoppiseen ja -aikaiseen kunnossapitoon. Kiinteistön myynnin yhteydessä huolellisesti täytetty huoltokirja on paras todistus rakennuksen saamasta hyvästä hoidosta ja huollosta.

Julkaistu 30.6.2016 klo 10.36, päivitetty 16.11.2017 klo 8.53