Hyppää sisältöön

Pientalon ylläpidon pikaopas

Tunne kiinteistösi

Perehdy talon ja tontin rakenteisiin, materiaaleihin ja teknisiin laitteisiin niin asiapapereista kuin paikan päällä. Myös piilossa ja maaperässä oleva tekniikka sekä vaikeapääsyiset paikat, kuten ullakot, ryömintätilat ja kaivot on syytä tuntea.

Selvitä itsellesi, miten rakenteiden tuuletuksen, kosteuden hallinnan ja energiatalouden on tarkoitus toimia. Selvitä itsellesi teknisten järjestelmien ja laitteiden toimintaperiaatteet. Perehdy rakennusosien ja laitteiden asennus-, käyttö- ja huolto-ohjeisiin ja säilytä ne hyvässä järjestyksessä.

Tarkasta, huolla ja korjaa säännöllisesti

Tarkasta, huolla ja tarvittaessa korjaa kiinteistön tiloja, rakenteita ja laitteita säännöllisesti noudattaen voimassa olevia säädöksiä ja määräyksiä, valmistajien ohjeita, omia arvioitasi tilanteesta sekä tämän huoltokirjan ohjeita. Tärkeimpiä tarkastusten ja huollon kohteita ovat ne, joissa voi vikaantumisen seurauksena syntyä vesi- tai kosteusvaurio, sisäilman terveydellinen ongelma, palovaara, henkilövahinko, rakenteen tai laitteen rikkoutuminen, energian tuhlausta tai muu taloudellinen vahinko.

Varaudu yllätyksiin kiintestössä

Tarkkaile rakennusta, laitteita ja tonttia säännöllisesti kaikilta osiltaan. Voit tehdä havaintoja mm. näkö-, haju-, kuulo- ja tuntoaistia käyttäen. Reagoi nopeasti kaikkiin epätavallisiin muutoksiin, selvitä tapahtuman syy ja käynnistä tarvittavat jatkotoimet.

Tutustu muihin annettuihin ohjeisiin poikkeustilanteita varten.
Pidä saatavilla työkaluja, tikkaat, tarvikkeita, toimiva käsivalaisin, piirustukset sekä käyttö- ja huolto-ohjeet. Pidä ajan tasalla tärkeät puhelinnumerot ja muut yhteystiedot. Tunne laitteiden ja järjestelmien pääkytkimien, pääsulkujen ja ohjauslaitteiden sijainti. Pidä riittävä alkusammutuskalusto käyttökunnossa ja varaudu käyttämään sitä.

Varaudu poikkeuksellisiin luonnonilmiöihin

Suunnittele ennalta, miten toimit, jos kertyy poikkeuksellisen paljon lunta, jos sataa runsaasti vettä tai jos on ankara ja pitkä pakkasjakso.
Huolehdi, että rakennuksen ja tontin rakenteet sekä säilytetty puusto kestävät kovatkin myrskyt. Tutustu muihin annettuihin ohjeisiin poikkeustilanteita varten.

Varaudu tekniikan häiriöihin

Suunnittele ennalta miten toimit, jos jokin tekninen järjestelmä lakkaa yllättäen toimimasta. Hankalimmat toimintakatkot liittyvät mm. sähkön tai veden jakeluun, lämmityksen toimintaan ja jätevesijärjestelmän toimintaan.

Harkitse, onko talossa riittävä ulkoisista energianlähteistä riippumaton varalämmitys (puulämmitys). Huolehdi, että talossa on toimiva käsivalaisin, varaparistoja, kännykän latausmahdollisuus esimerkiksi autosta, paristokäyttöinen radio, kynttilöitä ja tulitikut. Tutustu muihin annettuihin ohjeisiin poikkeustilanteita varten.

Seuraa kulutuksia

Tekniset viat voivat kasvattaa energian tai veden kulutusta huomattavasti ja aiheuttaa ylimääräisiä kustannuksia. Veden kulutuksen selittämätön kasvu voi pahimmillaan liittyä piilevään vuotoon ja vesivahinkoon.

Tehosta ja vähennä energiankäyttöä

Perehdy eri tietolähteiden ohjeisiin pientalon ja asumisen energiansäästön keinoista. Vähentämällä energiankulutusta säästät rahaa ja pienennät asumisesi hiilijalanjälkeä.

Käytä ammattiapua

Turvaudu ammattilaisen tai asiantuntijan apuun, jos olet epävarma vian syystä tai tarvittavista toimenpiteistä, tai jos epäilet omia kykyjäsi korjata vikaa. Ylläpidä muistilistaa lähialueen yrityksistä ja henkilöistä, joilta voi saada apua.

Kirjaa muistiin

Kirjaa huoltokirjaan ja huoltomappiin kiinteistön kulutukset, kustannukset, tarkastukset, huollot, korjaukset ja hankinnat.

Seuraa alan kehitystä

Seuraa kiinteistöjä koskevien määräysten, ohjeiden ja suositusten sekä tekniikan ja laitteiden kehitystä. Hyviä tietolähteitä ovat mm. Omakotiliiton kotisivut ja Suomen Omakoti-lehti sekä asiantuntijalinkit.

Julkaistu 30.6.2016 klo 10.37, päivitetty 2.11.2015 klo 13.35