Tunne talosi - tarkasta, huolla ja korjaa sitä säännöllisesti

Maassamme on noin miljoona erillistä pientaloa ja puoli miljoonaa vapaa-ajan asuntoa. Asuinrakennusten osuus rakennetun ympäristön kansallisvarallisuudesta ja asuntokannasta on yli 40 %. Omakotitalo on kyselytutkimusten mukaan suomalaisten suosituin asumistapa.

Pientalon omistajille asunto on yleensä elämän suurin investointi. Siksi ei ole yhdentekevää, kuinka kiinteistöä huolletaan, korjataan ja ylläpidetään. Kuitenkin talon elinkaaren aikaiset ylläpitokustannukset ovat suuremmat kuin hankintakulut. Pientalon asukkailla tulisikin olla tietoa siitä, miten oikeilla jokapäiväiseen asumiseen liittyvillä toimenpiteillä ehkäistään ennakolta kiinteistön vaurioiden syntyminen ja varmistetaan rakennuksille pitkä käyttöikä.

Oikeaoppisen talonpidon merkitys kasvaa. Talotekniikka on mullistunut ja talot ovat aikaisempaa monimutkaisempia. Siksi kiinteistön kunnon säännöllisellä tarkkailulla, oikea-aikaisella huollolla ja suunnitelmallisella korjaamisella voi säästää aikaa, vaivaa ja rahaa.

Tässä osiossa kerrotaan pientalon omistajalle, mitä pientalon järkevään ja suunnitelmalliseen kiinteistönpitoon ja korjaamiseen kuuluu sekä annetaan perustietoa mm. siitä, miten hyvällä talonpidolla saadaan hyötyä ja kustannussäästöä sekä lisättyä kiinteistön turvallisuutta ja terveellisyyttä.

Tämän osion kirjoittamiseen ovat osallistuneet projektipäällikkö Pentti Heikkurinen, viestintä- ja markkinointipäällikkö Olli-Pekka Laine ja toiminnanjohtaja Juhani Nenonen Omakotiliitosta.

Julkaistu 30.6.2016 klo 10.36, päivitetty 2.11.2015 klo 13.29