Ilmanvaihtojärjestelmän puhtaus hyvän sisäilman edellytys

Puhtaalla ja tasapainoisella ilmanvaihtojärjestelmällä ylläpidetään hyvää sisäilman laatua ja lämpötilaa energiatehokkaasti. Ilmanvaihtojärjestelmään kerääntyy epäpuhtauksia riippuen siitä, millaisia tiloja järjestelmä palvelee.

Asuntojen ilmanvaihtojärjestelmien epäpuhtaudet ovat huonepölyä, ruoanlaiton yhteydessä kanavistoon joutuvaa rasvaa, tupakansavua ja kaupunki-ilman nokea. Taloyhtiöissä kuivaushuoneiden ja pesutupien ilmastointihormeihin kertyy yleensä huomattava määrä pölyä.

Tarpeen ja käytön mukaan

Liiketilojen käyttö voi ilmastoinnin kannalta olla haastavaa, jos tilassa on esimerkiksi vaateliike tai ompelimo. Ilmanvaihdon puhdistustarpeet tuleekin arvioida kaikkien käyttäjien ja koko talon näkökulmasta.

Ilmanvaihtojärjestelmän puhdistaminen on välttämätöntä sekä hygieenisistä että paloturvallisuussyistä. Puhdistuksen ja säätöjen tarve selvitetään säännöllisillä ilmavirtojen suuruuden ja kanaviston likaisuuden tarkastuksilla.

Ilmanvaihtojärjestelmän puhdistusPuhdistus määräajoin

 

Likaavia toimintoja sisältävät rakennukset, kuten esimerkiksi ammattikeittiöt, tulee tarkastaa vuosittain. Asuinrakennuksissa riittää tarkastus viiden – kymmenen vuoden välein. Lakisääteinen ilmastointijärjestelmän puhdistus on tehtävä vähintään kerran kymmenessä vuodessa.

Näkyvän lian osalta ilmakanavien kunto ja puhtaus todetaan silmämääräisesti tai videokuvauksella. Puhdistaminen tehdään paineilmalla toimivalla harjalla, jonka irrottama lika imetään alipainepuhaltimen avulla suodattimelle ja puhalletaan ulos.

Menetelmällä päästään puhdistamaan myös pienet ja ahtaat kanavaosat, sillä harjojen varret ovat taipuisia. Rakenneaineiset kanavat, esimerkiksi tiilihormit, puhdistetaan perinteisesti nuohoamalla. Ilmanvaihtojärjestelmän puhdistamiseen kuuluu kanaviston ja huoneissa olevien venttiilien puhdistamisen lisäksi tulo- ja poistopuhaltimien ja säleikköjen puhdistus.

Rakenteelliset esteet poistetaan

Ennen puhdistustyötä on poistettava puhdistamista haittaavat rakenteelliset esteet. Keittiöiden muutostöiden yhteydessä piiloon jääneet venttiilit on otettava esiin ja vaatehuoneet on tyhjennettävä niin, että päästään käsiksi poistoventtiiliin. On mahdollista, että joudutaan purkamaan kotelointeja ja asentamaan uusia puhdistusluukkuja.

Järjestelmän puhdistamisen lisäksi tulee huolehtia venttiilien ja suodattimien säännöllisestä puhdistamisesta. Asukkaalla on tärkeä rooli ilmanvaihdon puhtaanapidossa. Asukkaalle onkin annettava tietoa hänen velvollisuuksistaan ja selkeitä ohjeita itse puhdistustyön tekemiseen. Tuloilmaventtiilien puhdistus on osakkaan vastuulla, mutta taloyhtiössä voidaan myös sopia, että puhdistus tehdään osana taloyhtiön vuosihuoltoa. Samalla voidaan kerätä asukkailta palautetta sisäilmasta.

Omistajan päätös

Päätös ilmanvaihtojärjestelmän puhdistuksesta ja säädöstä kuuluu rakennuksen omistajalle, asunto- tai kiinteistöyhtiölle. Työssä kannattaa käyttää LVI- tai puhdistusalan ammattilaista, joka voi toimia myös työn valvojana.

Päätöksenteon jälkeen on tarjouspyyntöjen taustatiedoiksi otettava ilmanvaihtosuunnitelmat, vanhat mittauspöytäkirjat ja huolto-ohjeet. Samalla on syytä tutustua ilmanvaihtojärjestelmään paikan päällä ja verrata sitä suunnitelmiin.

LVI-suunnittelija apuna

Ilmavirtojen mitoitukset ja ilmanvaihdon käyntiajat tarkistetaan LVI-suunnittelijan kanssa ja samalla suunnitellaan tarvittavat korjaukset ja parannukset. Tarjouspyyntö toimitetaan luotettaville puhdistus- ja säätöalan ammattilaisille.

On suositeltavaa pyytää tarjoukset sekä puhdistus- että säätötöistä samalla kertaa. Työt voi myös jakaa kahdeksi eri urakaksi, mutta silloin hankkeen tilaajalta ja valvojalta vaaditaan suurempaa ohjausta eri urakoitsijoiden yhteensovittamisessa. Pelkkää puhdistustyötä ilman säätöä ei koskaan pidä tilata.

Julkaistu 30.6.2016 klo 10.33, päivitetty 21.11.2016 klo 16.14