Pientalon muiden rakennusosien korjaukset

Pientalon kantavia runkoa täydentäviä rakennusosia ovat mm. ikkunat ja ovet sekä kevyet väliseinät. Tässä osiossa kerrotaan talon lämpö- ja kosteusteknisen toimivuuden kannalta keskeisten täydentävien rakennusosien korjaamisesta.

Julkisivuun kuuluvilla aukoilla, ikkunoilla ja ovilla on tärkeä merkitys paitsi toiminnallisesti myös talon lämpötalouden kannalta, ja niiden energiatehokkuudessa on usein parantamisen varaa. Ikkunat ja sisäovet voivat olla myös osa rakennuksen ilmanvaihtojärjestelmää, joten niiden korjaamisessa ja mahdollisessa muuttamisessa terveydelliset reunaehdot on huomioitava.

Toisaalta etenkin julkisivun aukotus ja muut yksityiskohdat ovat tärkeitä rakennuksen ominaispiirteiden ja identiteetin kannalta, joten niiden muuttamista on tarkoin harkittava. Sinänsä toimivan rakennusosan purkaminen tai vaihto uuteen ei ole myöskään materiaali- tai kustannustehokkuuden näkökulmasta yleensä järkevää.

Julkaistu 30.6.2016 klo 10.39, päivitetty 18.1.2016 klo 10.36