Hyppää sisältöön

Materiaalitehokkuus ja jätehuolto

Korjausrakentaminen ja etenkin sen yhteydessä tapahtuva purkaminen tuottaa nykyisellään valtaosan talonrakentamisen jätteistä.Korjaamisessa syntyvien rakennusjätteiden määrä on lisäksi jatkuvasti kasvussa. Sekä ympäristön että kiinteistönomistajan talouden näkökulmasta turhan rakennusjätteen syntymistä korjaushankkeessa on syytä välttää. Toisaalta, jos purkamaan joudutaan, tulisi huolehtia siitä, että purkumateriaali lajitellaan ja toimitetaan asianmukaisesti kierrätykseen, jotta se voidaan jatkossa hyödyntää.Nämä ovat materiaalitehokkaan korjaamisen pääperiaatteet.

Materiaalitehokkuuden näkökulmasta remontti on syytä tehdä vasta, kun korjauksen tarve on todellinen. Käyttökelpoisia ja hyväkuntoisia rakennusosia ja materiaaleja ei kannata uusia pelkästään muodin muuttumisen takia. Suunnitteluun ja rakentajien ammattitaitoon panostaminen on tärkeää.

Purkumateriaalia

Säästävässä korjauksessa otetaan huomioon rakennusperintöarvojen säilyttäminen sekä korjausrakentamisen ympäristövaikutukset ja taloudellisuus kiinnittäen huomiota materiaali- ja energiatehokkuuteen. Työmaan materiaalitehokkuudella tarkoitetaan niitä toimenpiteitä, joilla ehkäistään materiaalihävikkiä eli vähennetään syntyvän jätteen määrää.

Materiaalitehokkuuteen kuuluu myös käyttökelpoisten rakennusosien ja materiaalien vieminen rakennusmateriaalien kierrätyskeskukseen. Internetissä on käytettyjen rakennustavaroiden kauppapaikkoja, joista voi myös etsiä itselleen tarpeellisia, hyväkuntoisia käytettyjä rakennustarvikkeita. Kierrätyskeskusten ja verkkokauppapaikkojen hyödyntäminen remontissa alentaa kustannuksia materiaalihankinnoissa ja jätemaksuissa.

Julkaistu 30.6.2016 klo 10.42, päivitetty 18.11.2016 klo 10.22