Hyppää sisältöön

Kylpyhuoneremontti vaatii osaamista

Märkätila on huonetila, jonka lattiapinta joutuu käytössä alttiiksi vedelle ja jonka seinäpinnoille voi roiskua tai tiivistyä vettä. Tällaisia tiloja ovat kylpyhuoneet, pesuhuoneet, suihkuhuoneet ja soveltuvin osin myös saunat. Kaikki märkätilat varustetaan lattiakaivolla, johon vesi pääsee lattialta esteettä valumaan. Märkätilan lattia- ja seinäpinnoitteen tulee toimia vedeneristeenä tai pinnoitteen taakse on tehtävä erillinen vedeneristys. Keittiö ei ole märkätila. Myöskään wc-tilaa, jossa ei ole suihkua tai lattiakaivoa, ei lasketa märkätilaksi.

Lupa vaaditaan

Märkätila
 

Märkätilalaajennukset, uudet märkätilat, viemäri- ja vesijohtomuutokset sekä kantaviin rakenteisiin kohdistuvat muutokset vaativat viranomaisluvan. Märkätilojen rakentaminen ja kunnostaminen on vaativaa työtä, johon tarvitaan asiantuntijoiden laatimat suunnitelmat ja kunnan rakennusvalvonnan hyväksymät vastuulliset toteuttajat.

Märkätilan korjaussuunnitelma pitää sisällään ainakin seuraavat asiat:

  •     Purettavat kalusteet ja pintamateriaalit sekä purkupölyn hallintatoimenpiteet.
  •     Tilan työnaikainen suojaus ympäröivistä tiloista. Lattian suojaus.
  •     Vedeneristystyössä käytettävät materiaalit tuotenimineen.
  •     Vedeneristeen liitoskohdan toteutustapa kynnyksen, lattiakaivon ja putkiläpivientien kohdalla.
  •     Pintarakenteiden materiaalit tuotenimineen ja värikoodeineen.
  •     Vesipisteiden suojaetäisyydet sähköpistorasioihin.

Korjaustyö on valmisteltava, valvottava ja tarkastettava huolellisesti. Huonot pohjatyöt ja vedeneristys tekevät kaikki seuraavat työvaiheet turhiksi.

Vedeneristys tärkeä

Märkätilan lattia ja seinät on suositeltavaa rakentaa kiviaineisena, jotta saavutetaan riittävän luja ja liikkumaton alusta vedeneristykselle ja lattiapinnoitteelle. Märkätilan lattian tulee olla kalteva (vähintään 1:100), jotta vesi valuu esteettä lattiakaivoon. Lattian pinta pyritään rakentamaan mahdollisimman lähelle asunnon muun lattian korkeustasoa.

Vanhoissa taloissa märkätiloihin voidaan asentaa tilan kuivattamisen ja mukavuuden takia lattialämmitys, joka energiatehokkuusnäkökulmasta kannattaa tehdä olosuhteiden salliessa vesikiertoisena.

Seiniin kosteussulku

Seinät vesieristetään vähintään suihkun lähiympäristössä. Suihkuseinien tai suihkukaapin käyttö on suositeltavaa, jotta voidaan rajoittaa veden roiskumista. Muut märkätilan seinäpinnat voidaan varustaa kosteussululla ja päällystää esimerkiksi laatalla tai puupaneelilla.

Vedeneristyksen tulee olla riittävän sitkeä, jotta se saumoineen kestää rakennustyön aikaiset rasitukset ja käytön aikaiset alustan liikkeet. Tarkoitukseen tulee käyttää sertifioituja pintarakennejärjestelmiä, joita ovat hitsattavat muovimatot, itseliimautuvat yksikerroskermit, bitumieristeet ja nykyisin yleisesti käytössä olevat siveltävät vedeneristeet. Siveltävää vedeneristettä käytetään yleensä silloin, kun pintamateriaalina on keraaminen laatta. Vedeneristystyössä noudatetaan tuotevalmistajan ohjeita. Muovimatto toimii vedeneristyksen lisäksi usein myös pintamateriaalina.

Rakennukseen asennettavat vesijohdot ja niihin liitetyt laitteet tulee sijoittaa siten, että mahdollinen vesivuoto voidaan havaita ajoissa ja korjata helposti. Siksi johdot usein asennetaan näkyville. Märkätilan lattiaan ei saa tehdä vesijohtojen läpivientejä.

Huomiota ilmanvaihtoon

Vanhojen pientalojen ilmanvaihto on yleensä painovoimainen tai koneellinen poistoilmanvaihto. Molemmissa tapauksissa ilma yleensä kulkeutuu muualta huoneistosta märkätilan oven alaosan raon kautta märkätilan poistohormiin ja sieltä ulos. Kun märkätilaa kunnostetaan, on syytä tarkistaa ilmanvaihdon ja venttiilien toiminta ja tehdä tarvittavat kunnostustoimet.

Julkaistu 30.6.2016 klo 10.40, päivitetty 18.11.2016 klo 10.03