Hyppää sisältöön

Pientalon tietoliikenneyhteydet nykyaikaan

Vanhojen antenni- ja puhelinverkkojen kapasiteetti ei riitä nykyaikaisiin laajakaistayhteyksiin. Järjestelmien uusiminen kannattaa yhdistää esimerkiksi putkiremonttiin tai muuhun pientalon peruskorjaukseen.

Sähkö- tai televerkon uusimisen yhteydessä on syytä selvittää antennijärjestelmän ajantasaisuus. Vanha järjestelmä saattaa rajoittaa käyttöön otettavia tietoliikenneratkaisuja. Ketjutettu yhteisantenniverkko korvataan tähtimäisellä yhteisantenniverkolla, joka täyttää standardit. Pientalossa laitteet voidaan usein sijoittaa yhteiseen huonetilaan esimerkiksi sähköpääkeskuksen kanssa. Suunnittelussa otetaan huomioon myös poikkeustilanteet, kuten ukkossuojaus.

Oma antenni tai kaapeliverkko

Pientalon antennijärjestelmällä saatavat palvelut voidaan ottaa vastaan oman antennin tai lautasantennin tai kaapeliverkon kautta. Antennin paikka talon katolla valitaan mitatun signaalivoimakkuuden ja kuvan laadun perusteella.

Talon antenniverkko rakennetaan tähtiverkkona, jolloin tähtipisteestä asennetaan kullekin antennirasialle erillinen asennusputki ja –kaapeli. Tähtipiste siihen kuuluvine laitteineen sijoitetaan talojakamoon. Talojakamo kannattaa sijoittaa kaapeloinnin ja putkitusten kannalta keskeiseen paikkaan, esimerkiksi sähköpääkeskuksen yhteyteen. Yleensä samasta tähtipisteestä viedään kaapelointi myös tietoliikennerasioille. Antennirasioita kannattaa sijoittaa sähkörasioiden yhteyteen kaikkiin huoneisiin keittiö mukaan lukien.

Tietoliikenteen sisäjohtoverkko muodostuu talojakamosta ja telepäätelaitteiden liitäntäpisteinä käytettävistä tietoliikennerasioista sekä niiden välisestä kaapeloinnista. Jokaiseen asuinhuoneeseen asennetaan yksi kaksiosainen tietoliikennerasia. Tietoliikenneverkko rakennetaan tähtiverkkona samoin kuin talon antenniverkko.

Asiantuntija neuvoo laajakaistaratkaisuissa

Laajakaistayhteyksien siirtotienä voidaan käyttää erilaisia kaapelointiratkaisuja, kuten yleiskaapelointia, koaksiaalikaapelia, radioaaltoja tai valokaapeleita. Langattomaan kotiverkkoon voi tietokoneen lisäksi kytkeä erilaisia viihdelaitteita. Järjestelmää ohjataan tietokoneella tai älypuhelimella.

Tietoliikennejärjestelmän ja antennijärjestelmän suunnittelussa käytetään asiantuntijaa. Teleurakoitsijan on dokumentoitava työnsä standardin vaatimusten mukaisesti. Sisäjohtoverkosta ja antennijärjestelmästä on laadittava ja pidettävä ajan tasalla sen käytössä ja ylläpidossa tarvittavat asiakirjat.

Julkaistu 30.6.2016 klo 10.40, päivitetty 19.1.2016 klo 11.58