Hyppää sisältöön

Pientalon putkiremontti

Pientalon putkiremontti alkaa aina pätevän LVI-ammattilaisen laatimista suunnitelmista. Kokenut suunnittelija tuntee materiaalit, laitteet ja menetelmät ja osaa muodostaa niistä asiakkaan tarpeisiin soveltuvan kokonaisuuden.

Yleensä peruskorjattava pientalo on rakennettu 1970-luvulla tai sitä aiemmin. Aikakauden vesijohdot ovat tyypillisesti joko kupari- tai teräsputkea ja viemärit valurautaa. Vesijohtojen tyypilliseksi käyttöiäksi arvioidaan 20-50 vuotta.

Pitääkö putkisto vaihtaa?

Putkiremontti

Kun 40-vuotiaassa talossa tehdään isompaa peruskorjausta, kannattaa harkita myös putkiston vaihtamista uuteen. Putkiremontti on taloudellisesti perusteltu, kun se voidaan yhdistää muuhun korjaukseen. Lisäksi kannattavuusarvioissa kannattaa huomata ikääntyvän vesi- ja viemärijärjestelmän aiheuttama vakuutusten kattavuuden pieneneminen. Vakuutusyhtiön korvaama osuus vesivahingosta pienenee tekniikan ikääntyessä.

Peruskorjauksessa asennettaviin vesijohtoihin ja viemäreihin pätee sama kuin uudisrakentamisessa. Uudet viemärit ovat yleensä PP- tai PVC-muovia, joista polypropeiini on ympäristöystävällisempi vaihtoehto. Vesijohtona käytetään joko suojaputkeen asennettua (putken myöhempi vaihtaminen on mahdollista) muoviputkea tai komposiittiputkea, joka voidaan asentaa myös näkyviin. Näkyviin jäävissä vesikalusteiden kytkentäjohdoissa käytetään useimmiten kromattuja kupariputkia. Suunnittelija ja putkiurakoitsija pitävät huolen siitä, että verkostossa on määräysten ja käytön kannalta riittävä määrä sulkuventtiilejä.

Vesivuodot näkyviin

Vesivuotojen havaitsemiseksi käytetään rakenteellisia ratkaisuja, joissa mahdollinen vuotovesi ohjautuu näkyville. Tämä on erityisesti muistettava asennettaessa viime vuosina yleistynyttä piiloviemäri-wc:tä. Asennus on tehtävä siten, että mahdollinen vuoto ei suuntaudu vesieristeen taakse vaurioittamaan rakenteita.

Viemärit pyritään sijoittamaan niin, että ne voidaan ilman suurehkoja toimenpiteitä korjata tai vaihtaa. Lattiakaivolla on asuinpientalossa varustettava ainakin suihku- ja kylpyhuoneet sekä saunan pesutilat, kodinhoitohuone ja lämmönjakohuone. Kannattaa myös muistaa, että märkätilan lattiaan ei saa tehdä muita kuin viemäröinnin järjestämiseen tarpeellisia läpivientejä.

Lämpöpatterit ja -putket saattavat hyvinkin kestää yli 50 vuotta hapettomana virtaavan lämmitysveden ansiosta. Vuotoa on syytä epäillä, mikäli järjestelmästä katoaa paine ja vettä joudutaan lisäämään säännöllisesti.

Lämmitysjärjestelmä ajan tasalle

Putkiremontin yhteydessä saattaa olla aiheellista harkita lämmitysjärjestelmän uusimista. Esimerkiksi vanha öljylämmityslaitos voidaan uusia ajanmukaiseksi maalämpö- tai bioenergiajärjestelmäksi. Maalämpöjärjestelmän lämmönkeruuputkisto voidaan sijoittaa maahan, kallioon tai vesistöön. Myös ilma-vesilämpöpumppujen kehitystyö on viime vuosina ollut nopeaa. Ne ovat hyvä vaihtoehto maalämmölle tilanteissa, missä lämmönkeruuputkistoa ei syystä tai toisesta saada kustannustehokkaasti tai lainkaan maahan. Taajamissa saattaa myös kaukolämpö olla vaihtoehto.

Julkaistu 30.6.2016 klo 10.39, päivitetty 9.1.2017 klo 14.35