Ilmanvaihto kuntoon

Peruskorjattavassa pientalossa ilmanvaihtojärjestelmä on yleensä joko painovoimainen järjestelmä tai koneellinen poistoilmanvaihto.

Painovoimainen ilmanvaihto perustuu sisä- ja ulkoilman lämpötilojen sekä tuulen aiheuttamiin paine-eroihin. Järjestelmä johtaa poistoilman huoneistokohtaisten venttiilien ja pystysuorien hormien kautta katolle ja ulos sekä ottaa tilalle ilmaa korvausilmaventtiileistä. Varsinkin kesällä lämpötilaerojen ollessa pieniä järjestelmän teho on usein riittämätön. Esimerkiksi kosteushaittojen riskin vähentämiseksi voi ilmanvaihdon tehostaminen olla tarpeen.

Koneellisessa poistoilmanvaihdossa ilmaa poistetaan katolla sijaitsevan huippuimurin avulla yleensä keittiöstä ja märkätiloista. Järjestelmä on tehokas, mutta tuhlaa yleensä tarpeettomasti lämpöenergiaa.

Lämpö talteen energiatehokkaasti

Etenkin koneellinen poistoilmanvaihtojärjestelmä on pientalossa mahdollista muuttaa nykyaikaiseksi, lämmön talteenotolla (LTO) varustetuksi tulo-poistoilmanvaihtojärjestelmäksi. Tässä järjestelmässä suodatettua ulkoilmaa puhalletaan tavallisesti olohuoneeseen ja makuuhuoneisiin. Ilmaa poistetaan ainakin märkätiloista, wc-tiloista ja vaatehuoneista. Keittiö varustetaan liesituulettimeen kytketyllä erillispoistolla, joka perustuu joko liesituulettimen puhaltimeen tai katolla sijaitsevaan huippuimuriin. Poistoilma johdetaan ulos lämmönvaihtimen kautta, jossa se lämmittää huoneisiin sisäänpuhallettavan tuloilman. Tämä tekee järjestelmästä poistoilmanvaihtoa huomattavasti energiatehokkaamman. Remontti on kuitenkin melko työläs, koska kanavareitistön uusiminen ulottuu koko asuntoon.

Koneellinen tulo-poistoilmanvaihtojärjestelmä mitoitetaan yleensä hieman alipaineiseksi. Toimiakseen järjestelmä vaatii tuloilman hallitun johtamisen sisätiloihin. Rakennuksen kaikki vuotokohdat häiritsevät suunnitelmien mukaista toimintaa, ja toisaalta rakenteen läpi vuotava ilma saattaa tuoda sisälle haitallisia aineita. Peruskorjattaessa on siis parannettava suunnitelmallisesti koko rakennusta, ei vain jotakin yksityiskohtaa. Rakennuksen vaipan, seinien, alapohjan ja yläpohjan sekä ikkunoiden ja ovien tiivistäminen kuuluu energiatehokkuuden parantamiseen.

Tilavaraus keskusyksikölle

Koneellisen tulo-poistoilmanvaihdon keskusyksikkö sijoitetaan yleensä lämpimään tilaan; esimerkiksi kodinhoitohuoneeseen, tuulikaappiin tai pesuhuoneeseen. Yleensä tilavaraus 60 cm x 60 cm x 60 cm on riittävä.

Koneellinen tulo-poistoilmanvaihtojärjestelmä vaatii monikerroksisissa taloissa tilavarauksen kerroksesta toiseen kulkevia pystykanavia varten. Yleensä yhden 60 x 60 cm komeron kokoinen tila riittää tähän mainiosti. Kanaviston sovittamista rakennukseen helpottaa, jos pystykanavat voidaan sijoittaa useampaan paikkaan talossa, jolloin vaakasiirtojen vaatima tila pienenee.

Julkaistu 30.6.2016 klo 10.40, päivitetty 19.1.2016 klo 10.55