Julkisivukorjauksella energiatehokkuutta

Ulkoseinän lisäeristäminen voi olla perusteltua julkisivukorjauksen yhteydessä. Lisäeristämistä tukee usein asumisviihtyvyyden parantuminen. Lisäeristyksen taloudellinen hyöty riippuu mm. rakenteesta ja alkuperäisen lämmöneristyksen tehosta.

Pientalossa kulutettu lämmitysenergia jakaantuu lähes tasan rakennuksen vaipan (ulkoseinä, yläpohja ja alapohja) johtumishäviöiden, ilmanvaihdon ja käyttöveden lämmityksen kesken. Lisäeristämistä harkittaessa kannattaa aina tarkastella myös ikkunoiden energiatehokkuutta ja seinän tiiviyttä.

Lisäeristäminen korjauksen yhteydessä kannattaa

Pientalon lisäeristäminen on usein perusteltua, jos julkisivun korjaamiseen kuuluu vanhan pinnan purkaminen ja uuden rakentaminen esimerkiksi puulla tai asbestisementtilevyllä verhoillussa rintamamiestalossa. Myös rapattuja pintoja on mahdollista lisäeristää eristekerroksella ja uudella rappauksella, mutta toimenpiteen suunnittelu vaatii hyvää rakennusfysikaalista osaamista.

Pääsääntö on, että lisäeristys tehdään rakennuksen ulkopuolelle, jolloin vanha rakenne lämpenee ja kuivuu. Ulkopuolisella lisälämmönerityksellä voidaan myös katkaista rakenteissa olevat kylmäsillat. On tärkeää pitää huoli siitä, että uuden eristeen ulkopintaan tulee ilmatiivis tuulensuojakerros, esimerkiksi levyrakenne. Jos kylmä ulkoilma pääsee virtaamaan eristekerroksessa jää lisäeristämisen hyöty vähäiseksi.

Rakenteen vesihöyrynläpäisevyyden pitää lisääntyä mentäessä sisältä ulos. Sisäpinnassa on siis kaikkein tiivein materiaali. Asiantuntijan on aina arvioitava lisäeristämisen vaikutukset rakenteen rakennus- ja kosteustekniseen toimivuuteen.

Talotekniikka huomioitava

Lisäeristämistä harkittaessa tulee rakennuksen energiatehokkuutta aina tarkastella kokonaisvaltaisesti ja huomioitava taloteknisten järjestelmien toimivuus. Talotekniikan pitää toimia korjatun talon ehdoilla, ja on esimerkiksi huolehdittava esimerkiksi ilmanvaihdon korvausilman saamisesta.

Lisäeristyksen paksuus on useimmiten kompromissi energiatalouden ja arkkitehtuurin välillä, sillä kasvava seinärakenteen paksuus on otettava huomioon räystäsdetaljeissa ja ikkuna-aukoissa. Usein julkisivuremonttiin kuuluu myös ikkunoiden korjaaminen tai uusiminen energiatehokkaammiksi. Käytettävä eriste ja eristepaksuus sekä ikkunaratkaisut tulee kussakin tilanteessa optimoida rakennuksen ja hankkeen asettamien reunaehtojen mukaan.

Julkisivuremonttiin päädytään yleensä julkisivun korjaustarpeen perusteella. Tälöin lisälämmöneristeen tuoma säästö lämmityskustannuksissa on kustannuslaskelmissa ylimääräinen etu. Elinkaarikustannukset ja takaisinmaksuajat sekä tekniset ratkaisut ovat aina kohdekohtaisia, ja ne edellyttävät asiantuntijan laatimia laskelmia.

Julkaistu 30.6.2016 klo 10.38, päivitetty 12.1.2016 klo 15.19