Tiivistämisen vaiheet

Kun oikeanpaksuisia tiivisteitä on hankittu tarvittava määrä, voidaan aloittaa varsinainen tiivistäminen.   

Tiivistämisen vaiheet

 

Tiivistäminen voidaan tehdä kaikissa sääolosuhteissa lukuun ottamatta liimatiivisteitä, joita ei saa asentaa  kylmään tai kosteaan alustaan.

Valmistelevat työt

Tiivistystyötä varten ikkunan eteen kannattaa raivata riittävä tila sisäikkunan aukaisemista varten. Korkeissa ikkunoissa tarvitaan tikkaat tai jakkara yläosan tiivisteen kiinnitystä varten. Irrota tarvittaessa ulkopuite saranoiltaan ulkopuolen tiivistystä varten.

Ennen uuden tiivisteen asentamista poistetaan vanha tiiviste. Apuna tässä voi tarvittaessa käyttää kaavintarautaa. Vanhasta tiivisteestä mahdollisesti jääneet liimat sekä rasvat ja muut epäpuhtaudet puhdistetaan esimerkiksi lakkabensiinillä, maalarin pesuaineella tai asetonilla. Uuden tiivisteen alustan on oltava tasainen ja puhdas.

Seuraavissa piirroksissa on esitetty yleisimpien ikkuna- ja ovityyppien tiivistysohjeet

Tiivistystyön apuvälineiksi tarvitset sakset ja tarvittaessa tikkaat tai keittiöjakkaran. Nidottavien tiivisteiden kiinnittämiseen tarvitset niittikoneen ja liimattavien tiivisteiden liimaamista varten etikkapohjaista silikonia sekä liimapuristimen.

 
Ikkunan tiivistäminen

 

Huomioi tiivistystyössä seuraavat asiat

  • Tiivistyksen tulee harventua ikkunarakenteessa ulospäin, eli sisimmäinen puite tiivistetään joka puolelta tiiviiksi, mutta ulomman puitteen yläosan tiivisteisiin tulee jättää noin 2-3 cm:n raot välitilan mahdollisen kosteuden poistamiseksi. Alakarmissa lasien välissä olevien vedenpoistoreikien (ei vanhimmissa ikkunoissa) avulla saadaan lasienväliin riittävä ilmankierto. Myös vedenpoistoreikien kohdalle voidaan tiivisteeseen jättää pienet tuuletusraot.                                                            
    Tiivisteen lisääminen

     

  • Jos ikkunassa on välipuite, sen kulmiin jätetään myös tiivistettäessä noin 1 cm:n raot (yhteensä 4 kpl/välipuite). Jos ikkuna toimii korvausilmareittinä, myös sisäpuitteeseen tulee jättää raot korvausilmareitille.
  • Jos ikkunapuite tai ovi on huullettu, tiiviste asetetaan sekä karmiin että huullokseen. Mikäli saranapuolella on pienet väljyysvarat tai valusaranat, voidaan tiiviste asentaa huulloksellisen puitteen reunaan niin, että tiiviste kiertää saranat.
  • Saranasivun tiiviste voidaan asentaa myös vesiuraan. Tällöin vaaditaan noin 10 mm paksu tiiviste.

 

Julkaistu 30.6.2016 klo 10.18, päivitetty 21.11.2016 klo 16.25