Hyppää sisältöön

Pääsuunnittelija – vastaava työnjohtaja – valvoja. Kuka vastaa mistäkin?

Omakotitalon suurissa korjaushankkeissa voi olla hankkeesta riippuen useita osapuolia. Usein kiinteistön omistaja eli rakennuttaja hoitaa monia tehtäviä limittäin, mutta hänen lisäkseen hankkeen keskeisiä henkilöitä voivat olla pääsuunnittelija, projektinjohtaja, vastaava työnjohtaja ja valvoja. Kuka vastaa mistäkin?

Projektinjohtaja ohjaa, suunnittelija suunnittelee

Projektinjohtaja vastaa kokonaisuudesta. Hän toimii kiinteistönomistajan rakennuttajakonsulttina ja vastaa koko korjaushankkeen koordinoinnista. Projektinjohtaja auttaa rakennuttamisen ammattilaisena mm. lähtötietojen hankinnassa, korjaustyön sisällön, laajuuden ja laatutason määrittelyssä, suunnittelijoiden ja urakoitsijoiden valinnassa sekä urakkamuodon päättämisessä. Hän vastaa suunnittelun ohjauksesta ja lisäksi hän voi luontevasti toimia myös turvallisuuskoordinaattorina, silloin kun säädökset sellaista edellyttävät.

Pääsuunnittelijan tehtäviä ja vastuita on määritelty viranomaisohjeissa. Pääsuunnittelija on pakollinen kaikissa rakennuslupaa edellyttävissä rakennushankkeissa. Hän koordinoi suunnittelutyötä ja huolehtii suunnitelmien yhteensovittamisesta. Lisäksi suunnittelija vastaa korjaustyön aikaisten muutosten vaikutuksesta suunnitelmiin. Esimerkiksi julkisivukorjauksissa ja keskeisten sisätilojen muutoksissa pääsuunnittelija on yleensä arkkitehti.

Työnjohtaja vastaa työmaasta

Työnjohtaja on pääurakoitsijan edustaja ja vastaa siitä, että korjaustyö tehdään sopimusasiakirjojen mukaisesti ja työmaalla noudatetaan voimassa olevia rakentamis- ja turvallisuusmääräyksiä. Rakennuslupaa edellyttävissä korjaustöissä vastaava työnjohtaja ja pääsuunnittelija tulee hyväksyttää rakennusvalvontaviranomaisella.

Vastaavan työnjohtajan tehtäviä ovat mm. työmaalla toimivien aliurakoitsijoiden työn ohjaus ja koordinointi sekä työn laadun valvonta. Työnjohtajan tehtävät on määritelty viranomaisohjeissa.

Valvoja on puolueeton

Valvoja valvoo korjaustyötä tilaajan puolesta. Valvojan tehtävänä on huolehtia, että korjaustyö toteutetaan sopimusasiakirjojen ja määräysten mukaisesti. Hän osallistuu yhdessä urakoitsijan ja tarvittaessa suunnittelijoiden ja tilaajan kanssa työssä mahdollisesti esiintyvien epäselvyyksien ja ongelmien selvittämiseen. Hän huolehtii puolueettomasti ja yhteistoiminnassa muiden osapuolten kanssa siitä, että korjaustyö tehdään asianmukaisesti. Erillisen valvojan käyttäminen omakotitalon korjaushankkeessa ei ole kuitenkaan kovin yleistä.

Julkaistu 30.6.2016 klo 10.38, päivitetty 12.1.2016 klo 15.01