Hyppää sisältöön

Mitoita korjaushankkeen vastuut ja tehtävät oikein

Kiinteistön omistaja toimii omakotitalon korjaushankkeessa usein monessa roolissa. Hänelle saattaa kuulua rakennuttajan, valvojan ja työntekijän tehtäviä sujuvasti limittäin. Jos korjaustyöhön liittyy urakkana tai tuntitöinä ulkopuolisella teetettäviä työvaiheita, on syytä tiedostaa vastuut ja velvollisuudet ennen ongelmien ilmaantumista.

Vakuutusturvan varmistamiseksi on hyvä ajoissa ottaa yhteys omaan vakuutusyhtiöön. Kotivakuutus saattaa tarvita työnaikaista täydennystä. Lisäksi kannattaa selvittää ulkopuolisen työvoiman, urakoitsijoiden sekä mahdollisen talkootyövoiman asema onnettomuustilanteessa. Vakuutusyhtiöstä saa muitakin ohjeita korjaushankkeen turvalliseen toteuttamiseen.

Jos oma aika tai osaaminen eivät riitä

Vaikka osan vastuista voi siirtää asiantuntijoille, suunnittelijoille ja urakoitsijoille, on kiinteistönomistaja korjaushankkeeseen ryhtyvänä vastuussa kokonaisuudesta. Rakennuttajana hänen tulee hankkia hankkeeseen riittävä asiantuntemus. Jos oma aika tai tekninen osaaminen eivät riitä korjaushankkeiden koordinoimiseen, voi olla tarpeen kiinnittää työhön rakennuttajakonsultti, pätevät suunnittelijat sekä muut tarvittavat asiantuntijat.

Kiinteistönomistajan tärkeimpiä vastuita on riittävien lähtötietojen hankkiminen. Korjaushanketta käynnistettäessä tulee olla käytössä muun muassa asemakaavan ja viranomaissäädösten asettamat reunaehdot korjaus- ja muutostöille, alkuperäiset suunnitelmat, aiemmin tehdyt tutkimukset ja selvitykset sekä korjaushistoria. Konsulttien tehtävä on auttaa ja tukea päätöksenteossa sekä antaa lausuntoja osaamisalueeltaan, mutta päätöksentekovastuu on aina viime kädessä kiinteistönomistajalla.

Tilaajan vastuulla on myös selvittää korjaustyön mahdolliset vaikutukset rakennuksen kulttuurihistoriallisiin ominaispiirteisiin sekä ottaa huomioon korjattavien rakenteiden sisältämät haitalliset aineet, kuten asbesti tai kivihiiliterva.

Myös valmisteluvaiheen vastuista huolehdittava

Ennen kuin itse korjaustyötä päästään tekemään, joudutaan varsinkin suurissa, rakennuslupaa vaativissa korjaustöissä usein tekemään valmistelutöitä mm. hankesuunnittelun ja tarvittavien selvitysten parissa. Mm. energiatehokkuuteen tai rakennuksen kuntoon liittyvät selvitykset kannattaa tehdä ajoissa ja kunnolla, koska niillä voi olla merkittäviä vaikutuksia itse korjaustyön toteutukseen.

Myös näissä vaiheissa on vastuita, joista tulee huolehtia. Osa vastuista on viranomaisen määrittelemiä, kuten pääsuunnittelijan ja turvallisuuskoordinaattorin vastuut. Lisäksi on suunniteltava työmaajärjestelyt, turvallinen kulku rakennukseen sekä muut asiat, jotka voivat haitata asumista rakennustyön aikana. Mikäli tehtäviin ei erikseen nimetä henkilöitä, on vastuu aina rakennushankkeeseen ryhtyvällä eli kiinteistönomistajalla.

Julkaistu 30.6.2016 klo 10.37, päivitetty 12.1.2016 klo 14.53