Hyppää sisältöön

Jätevesisuunnitelman tekeminen ja luvan hakeminen

Ennen uusimis- tai tehostamistoimien suunnitteluun ryhtymistä on syytä selvittää kunnasta, onko alueelle suunnitteilla yhteinen viemäriverkosto, johon liittyminen olisi mahdollista lähivuosina.

Lupa tilanteen mukaan

Kun oman vanhan jätevesijärjestelmän tehostaminen perusteellisella korjauksella tai menetelmää vaihtamalla on tarpeen, edellytetään yleensä toimenpideluvan hakemista kunnan rakennusvalvontaviranomaiselta. Jos rakennuksen muuhun korjaamiseen tai laajentamiseen on haettava rakennuslupa, jätevesijärjestelmä ratkaistaan rakennusluvassa eikä erillistä toimenpidelupaa tarvita. Pienet jätevesijärjestelmän korjaustoimet eivät ole luvanvaraisia. Neuvoja voi kysyä oman kunnan rakennusvalvonnasta tai ympäristönsuojeluviranomaiselta.

Suunnitelma jätevesijärjestelmän muutoksesta on syytä teettää ammattitaitoisella suunnittelijalla. Päteviä ja kokeneita alan suunnittelijoita on eri puolilla maata. Tietoa suunnittelijoista on saatavissa verkkopalveluista.

Lupa-asiakirjat selviävät kunnasta

Kunnilla on toisistaan poikkeavia käytäntöjä suunnitelman edellyttämistä asiakirjoista. Hyvä suunnitelma sisältää hakemuslomakkeen lisäksi tarvittavat kartat ja asemapiirroksen, suunnitelmaselostuksen sekä riittävät rakennepiirrokset. Selostuksesta tulee käydä ilmi mm. kiinteistön nykyiset vesihuoltojärjestelyt, perusteet käsittelymenetelmän valinnalle, mitoitusperusteet, valitun menetelmän rakenteiden ja toteutuksen kuvaus sekä perusteltu arvio siitä, että valittu ratkaisu oikein käytettynä täyttää hajajätevesiasetuksen vaatimukset.

Julkaistu 30.6.2016 klo 10.41, päivitetty 10.11.2015 klo 14.12