Valitse järjestelmä paikan ja tarpeen mukaan

Vaikka jätevesijärjestelmän suunnitelma on syytä teettää asiantuntijalla, on kiinteistön omistajan hyvä tuntea tärkeimmät menetelmän valintaan vaikuttavat tekijät. Hajajätevesiasetus ei edellytä käytettäväksi mitään tiettyä menetelmää, vaan tärkeintä on ympäristönsuojelullisten vaatimusten täyttäminen. Asetuksen vaatimusten lisäksi kunta on saattanut antaa kuntakohtaisia vaatimuksia, jotka perustuvat yleensä kiinteistön sijaintiin yhdyskuntarakenteessa sekä pohja- ja pintavesiolosuhteisiin.

Ratkaisuun vaikuttavat tekijät

Vaikuttavia tekijöitä ovat tontin ja rakennusten koko ja käyttötapa, naapurien sijainti, oman ja naapurien vedenhankintatapa, tontin maastomuodot ja maaperän laatu, liikenneolosuhteet sekä pohjaveden esiintyminen tontilla ja lähialueilla. Lisäksi valinnassa on tarpeen ottaa huomioon erilaisten menetelmien ja laitteiden ylläpidon asettamat vaatimukset, ennestään olemassa olevat jätevesilaitteet ja rakenteet sekä mahdollisuudet niiden hyväksikäyttöön, muodostuvien lietteiden loppusijoittamisen mahdollisuudet jne.

Suunnittelun aluksi on oltava yhteydessä kuntaan paikallisten vaatimusten selvittämiseksi. Kunnat voivat ympäristönsuojelumääräyksillä osoittaa alueita, joilla sovelletaan hajajätevesiasetusta ankarampia vaatimuksia. Esimerkiksi tärkeillä pohjavesialueilla ja vesistöjen rantojen läheisyydessä menetelmien valinnalle voi olla tiukkoja rajoituksia.

Julkaistu 30.6.2016 klo 10.41, päivitetty 10.11.2015 klo 14.13