Sisäänkäynti on talon esteettömyyden avain

Sisäänkäynti

On tärkeää, että pihalta pääsee sujuvasti ja esteettä ulko-ovelle, että pystyy avaamaan oven helposti ja että ovesta ja tuulikaapista pääsee vaivatta sisälle. Rakennuksen sisäänkäynnin suunnittelussa on nyrkkisääntönä, että pääreitti ja pääsisäänkäynti suunnitellaan ja toteutetaan esteettömiksi. Jos talon pääsisäänkäynnille on huomattava tasoero, voi rakennuspaikan pinnanmuodosta riippuen olla luontevampaa toteuttaa esteetön sisäänkäynti korjausrakentamisen yhteydessä muun kuin pääsisäänkäynnin kautta. Kysymykseen voi tällöin tulla esimerkiksi kulku kodinhoitohuoneen tai vaikka olohuoneen terassin kautta.

Pientalot on rakennettu pääsääntöisesti ympäröivää maanpintaa korkeammalle, mikä tekee esteettömän sisäänkäynnin toteuttamisen jo lähtökohtaisesti haastavaksi. Talon on usein hyvä olla ympäristöään korkeammalla maaperän kosteuden sekä sade- ja sulamisvesien vuoksi, mutta silti myös esteettömyyteen liittyvät asiat tulisi huomioida. Silloin kun taloon tehdään myös kellarikerros, kosteuden pitäminen ulkopuolella hoidetaan joka tapauksessa muulla tavoin kuin asuinkerroksen lattiapinnan korkeustasoavulla. Nykypäivän talojen esteellisyys johtuukin yleensä ajattelemattomuudesta. Ei mielletä yhtä tai kahta porrasta ongelmaksi - ennen kuin niistä tulee ongelma.

Maanpinnan muotoilu

Vaikka talo olisi rakennettu pihaa korkeammalle, ei se vielä tarkoita sitä, etteikö sitä voisi peruskorjauksen yhteydessä tehdä esteettömäksi. Maanpintaa voidaan taitavasti muotoilla siten, että kulkureitit muodostuvat esteettömiksi ja mukaviksi kulkea. Sisäänkäyntien kohdat voidaan korottaa vaikka piha muutoin on alempana. Jos nämä korotetut kohdat on vielä suojattu räystäin tai katoksin, niin vältetään lumen ja veden aiheuttamia ongelmia.

Portaat ja luiskat

Mikäli sisäänkäynnin yhteydessä on portaat, tulisi niiden rinnalle toteuttaa myös luiska, Luiskat eivät missään tapauksessa saa olla liian jyrkkiä, vaan niissä pitäisi aina pyrkiä enintään 5 prosentin kaltevuuksiin.

Jos käytetään maksimissaan 5 %:n kaltevuutta, tarkoittaa 30 cm:n korkeusero kuuden metrin pituista luiskaa. Jos luiska varustetaan hyvällä katoksella ja/tai sulanapitojärjestelmällä, voidaan käyttää jopa 8 %:n kaltevuutta. Tällöinkin luiskan pituudeksi muodostuu 3,75 m. Portaat ja luiskat pitäisi aina pyrkiä varustamaan katoksilla.

Portaissa ja luiskissa tulee aina olla tukevat ja yhtenäiset käsijohteet molemmilla puolilla. Käsijohde olisi muotoiltava niin, että siitä saa hyvän ja pitävän otteen.

Tasonostimet

Sisäänkäynti voidaan tarvittaessa varustaa myös tasonostimella. Nykyään on saatavilla tasonostimia myös ulkokäyttöön ja niiden ulkonäkö voidaan hyvin soinnuttaa rakennukseen ja ympäristöönsä sopivaksi.

Esimerkiksi osassa vanhoja rintamamiestaloja on niin suuret korkeuserot, että luiskaus ei yksinkertaisesti onnistu. Tilanne voidaan ratkaista portaiden viereen asennetulla nostimella.

Esteettömän sisäänkäynnin ominaisuuksia

Aivan samoin kuin suunnittelija varaa riittävästi tilaa sänkyä varten, tulisi sisäänkäyntiäkin varten varata riittävästi tilaa, muutoin homma ei toimi. Seuraavat asiat on syytä ottaa huomioon heti suunnittelun alkumetreiltä lähtien, oli sitten kyseessä uuden rakennuksen suunnittelu tai vanhan rakennuksen peruskorjaus.

Terassit

Hyvin usein talojen sisäänkäyntien yhteydessä on erilaisia terassirakennelmia, jotka saattavat olla jopa monessa eri tasossa. Ei ole mitään syytä sille, että näiden terassirakennelmien tulisi olla huomattavasti alempana kuin asunnon lattian pinnan. Viimeistään talon peruskorjauksen yhteydessä voidaan joko rakentaa kokonaan uusi terassi tai muokata olemassa olevaa niin, että terassin lattiataso saadaan kauttaaltaan asuintilojen kanssa lähes samalle korkeudella. On paljon helpompaa rakentaa yhdet hyvät portaat ja sen rinnalle luiska tai nostin sen sijaan, että niitä tarvitaan useita.

Hyvillä suunnitteluratkaisuilla voidaan ehkäistä veden pääsy sisätiloihin - eihän terassin laudoitus yleensä ole raoton. Terassi voidaan rakentaa vaikka koko talon ympäri, ja leveät räystäät tai katokset ehkäisevät vesi- ja lumiongelmia. Tärkeintä on, että maanpinta on räystäiden ja katosten ulkopuolella kallistettu talosta poispäin.

Julkaistu 30.6.2016 klo 10.46, päivitetty 21.11.2016 klo 8.18