Suunnitelmallisuutta energiaparannuksiin

Pientalot ovat yksilöllisiä. Siksi myös energiansäästöä parantavat toimenpiteet on suunniteltava talokohtaisesti. Satavuotias sähkölämmitteinen hirsitalo vaatii erilaisia toimenpiteitä kuin 1970-luvun öljylämmitteinen pientalo.

Tieto ennen toimenpiteitä

Energiaparannuksia pohdittaessa on tärkeää hahmottaa talo kokonaisuutena. Alkuun pääsee vastaamalla näihin kysymyksiin:

  • Paljonko energiaa kuluu?
  • Miten se tuotetaan?
  • Millainen ilmanvaihto talossa on?
  • Mikä on ulkovaipan kunto?
  • Millainen on lämmitysjärjestelmä?
  • Kuinka pitkään asumista aiotaan jatkaa?
  • Onko tulossa muita remontteja?


On tärkeää, että toimenpiteet perustuvat tietoon. Jos sähkön tai lämmön vuosittainen kulutus ei ole tiedossa, kannattaa kirjanpito aloittaa heti. Esimerkiksi uuden lämmitysjärjestelmän mitoituksessa on tarpeen tuntea lämmitysenergian kulutus tarkasti. Numerotieto auttaa myös asettamaan tavoitteita energiankulutukselle ja seuraamaan niiden toteutumista.

Rakennuksen energiatodistus

Tiedon hankkimisessa kannattaa käyttää ammattiapua. Yksi tapa on teettää rakennuksen energiatodistus, joka auttaa hahmottamaan oman talon energiataloutta ja asettamaan tavoitteita. Energiatodistus on pakollinen pientalon myyntitilanteessa, mutta suositeltava myös muulloin. Todistuksessa energiankulutus arvioidaan asteikolla A–G. Vähiten energiaa kuluu A-luokan talossa, eniten G-luokassa. Nk. erillinen energiatodistus tai energiakatselmus sisältävät kulutustiedon lisäksi tietoa kulutusta vähentävistä toimenpiteistä.

Energiakorjaukset ja -parannukset on suunniteltava ja toteutettava kokonaisuus huomioon ottaen. Pahimmassa tapauksessa yksittäiset sattumanvaraiset toimenpiteet voivat jopa lisätä energiankulutusta. Suunnittelu on syytä teettää asiantuntijalla. Voidaan esimerkiksi laatia usean vuoden mittainen energiaremonttisuunnitelma kustannusarvioineen. Ongelmana on toistaiseksi tällaisten palveluiden pieni tarjonta.

Energiaparannukset ja muut korjaukset

Energiaparannukset on tärkeää liittää osaksi suunnitelmallista kiinteistönpitoa. Isot toimenpiteet kannattaa yleensä tehdä ylläpitokorjausten yhteydessä, sillä se vähentää kustannuksia. Julkisivu- tai kattoremontti on arvokas tilaisuus parantaa ulkovaipan energiatehokkuutta. Pienet korjaukset, kuten ilmavuotojen tilkitseminen, voidaan yleensä tehdä irrallisina toimenpiteinä. Silloinkin on otettava huomioon, miten rakennus toimii kokonaisuutena korjauksen jälkeen.

Julkaistu 30.6.2016 klo 10.43, päivitetty 30.6.2016 klo 10.44