Hyppää sisältöön

Ilmanvaihdossakin voi säästää energiaa

Ilmanvaihtojärjestelmät ja energiatehokkuus

Ilmanvaihdon tehtävänä on kuljettaa kosteus ja epäpuhtaudet ulos ja tuoda raitista ilmaa sisälle. Ilman liike perustuu alipaineeseen, jonka ilmanvaihtojärjestelmä saa aikaan. Pientalossa kannattaa kiinnittää huomiota siihen, miten ilmanvaihto on järjestetty ja voisiko järjestelmän vaihtaa parempaan. Vanhoissa järjestelmissä ilmanvaihdon mukana karkaa suuret määrä energiaa.

Suomalaisissa pientaloissa on neljänlaisia ilmanvaihtojärjestelmiä:

 1. Koneellinen tulo- ja poistoilmanvaihto alkoi yleistyä 1980-luvulla. Sekä tulo- että poistoilmaa liikutetaan puhaltimien avulla. Mikäli ilmanvaihtolaite on varustettu lämmön talteenotolla, järjestelmä voi hyödyntää 50-80 prosenttia poistoilman lämmöstä. Tämä vähentää olennaisesti ilmanvaihdon energiahukkaa. Lämmöntalteenottolaitteen hyötysuhde voi heikentyä iän myötä. Lisäksi uudempien laitteiden hyötysuhde on yleensä parempi. Koneellinen tulo-poisto -ilmanvaihto on käytännössä pidettävä aina päällä, joten se kuluttaa jatkuvasti sähköä.
   
 2. Koneellinen poistoilmanvaihto on tavallinen vuosina 1960-1990 rakennetuissa taloissa. Alipaine luodaan poistoimurin avulla. Se imee sisäilmaa ulos ja samalla korvausilmaa tulee sisään seinissä tai ikkunoiden yhteydessä sijaitsevista venttiileistä. Energiatehokkuuden suhteen tämä on tuhlaileva järjestelmä. Myös koneellinen poistoilmanvaihto on yleensä pidettävä aina päällä.
   
 3. Painovoimainen ilmanvaihto on yleinen ennen 1960-lukua rakennetuissa taloissa. Järjestelmässä ei ole puhaltimia, vaan sen toiminta perustuu ulko- ja sisäilman lämpötilaeroon: lämmin ilma nousee kevyempänä ylöspäin. Talvella painovoimainen ilmanvaihto voi tuhlata energiaa ja kesällä se on usein tehoton. Säätäminen tapahtuu korvaus- ja poistoilmasäleikköjä säätämällä. Monesti painovoimaista järjestelmää on tehostettu esimerkiksi tarpeen tullen käytettävällä liesituulettimella tai märkätilojen puhaltimella.
   
 4. Vanhoissa hirsitaloissa ja mökeissä ei ole lainkaan varsinaista ilmanvaihtojärjestelmää. Ilma vaihtuu ulkovaipan ilmavuotojen ja tulipesän kautta.


  Vaihtuuko ilma riittävästi?

  Kaikissa järjestelmissä on syytä huolehtia siitä, että venttiilit ja kanavat ovat puhtaat ja että korvausilmaa saadaan tarpeeksi. Monissa pientaloissa näin ei ole. Riittävää ilmanvaihtoa on kuitenkin vaikea määritellä tarkasti ilman kalliita mittauksia. Yleensä ilmanvaihto on riittävää näillä edellytyksillä:

  • Ilma tuntuu raikkaalta sisään tullessa.
  • Kylpyhuoneen peiliin suihkun aikana tiivistynyt kosteus haihtuu 5-10 minuutissa.
  • Sauna kuivuu seuraavaan aamuun mennessä.
  • Paperiarkki pysyy poistoventtiiliin imeytyneenä koneellisissa järjestelmissä.


  Järjestelmän uusiminen

  Jos pientalossa on edellä kohdissa 2-4 kuvattu tilanne, asukkaat voivat harkita ilmanvaihtojärjestelmän uusimista. Silloin taloon asennetaan lämmön talteenotolla varustettu koneellinen tulo- ja poistoilmanvaihto ja lämmöntalteenottolaite. Tämä on kallis ja vaativa toimenpide. Se kannattaa tehdä lähinnä ison peruskorjauksen yhteydessä, koska tällöin uusille ilmanvaihtokanaville on löydettävä reitit. Usein samalla kannattaa parantaa ulkovaipan ilmanpitävyyttä, koska lämmöntalteenottolaite toimii hyvin vain tiiviissä talossa. Tuloksena saadaan energiatehokas ilmanvaihto, viihtyisä asunto ja terveellinen sisäilma. Koneellisen järjestelmän toteuttaminen edellyttää asiantuntevaa taloteknistä ja rakennusfysikaalista suunnittelua.

  Julkaistu 30.6.2016 klo 10.44, päivitetty 4.2.2016 klo 14.20