Lämpöhäviöt kuriin

Pientalon energiaremonttien ja -korjausten tulisi perustua faktatietoon rakennuksen kunnosta. Hyvän pohjan energiatehokkuuskorjauksille antavat kiinteistöön liittyvä energiatodistus ja sen pohjalta tehty energiakatselmus. Esimerkiksi lämpökamerakuvaus paljastaa tehokkaasti ilmavuodot ja kylmäsillat. Korjausten suunnittelussa tulisi käyttää pätevää asiantuntijaa, joka ottaa huomioon talon ominaispiirteet ja rakennusfysikaaliset tekijät.

Suunnitelmallisuus kannattaa

Parhaassa tapauksessa talolle tehdään pitkän aikavälin energiaremonttisuunnitelma. Siinä asukkaat ja asiantuntija suunnittelevat yhdessä mitä halutaan tehdä, mikä on budjetti ja miten toimenpiteet jaetaan usean vuoden ajalle. Isot energiakorjaukset kannattaa pientalossa tehdä yleensä muiden remonttien ja peruskorjausten yhteydessä.

Energiakorjauksilla halutaan useimmiten pienentää lämpöhäviöitä. Lämpö pakenee pientalosta pääasiassa neljää reittiä pitkin:

  • ulkovaipan liitoksista ja rei´istä
  • ulkovaipan läpi johtumalla
  • ilmanvaihdon mukana
  • viemäristä jäteveden mukana

Veden mukana viemäriin karkaavan lämmön hyödyntäminen on nykykeinoilla vaikeaa. Sen sijaan kiinnittämällä huomiota ulkovaippaan ja ilmanvaihtoon voidaan lämmitysenergiasta säästää jopa useita kymmeniä prosentteja. Käytännössä rakennuksen energiatehokkuus kohenee parantamalla rakennuksen ilmanpitävyyttä, kuten ikkunoiden tiiviyttä, lisäämällä ulkovaipan eristävyyttä ja parantamalla ilmanvaihdon lämmön talteenottoa.

Tiivistys vai eristys?

Ulkovaipan kohdalla tärkeysjärjestys on yleensä se, että ensin parannetaan ilmanpitävyyttä tukkimalla ilmavuotoja ja vasta sitten harkitaan lisäeristämistä. Jos ilmavuotoja on paljon, eristeiden hyöty jää pieneksi. Ilmavuotojen tilkitseminen on edullista ja helppoa ja sitä voi kuka tahansa tehdä itse – kunhan huolehtii ilmanvaihdon toimivuudesta. Lisäeristäminen on suhteellisen kallista ja vaativaa ja se pitää teettää aina ammattilaisella.

Julkaistu 30.6.2016 klo 10.42, päivitetty 30.6.2016 klo 11.05