Kaupunkilaisten mielipidettä vesien hallinnointiin kartoitetaan kyselyllä

Uutinen 30.6.2021 klo 14.21
© Sonja Koivisto

Suomen ympäristökeskus SYKE järjestää kaupunkilaisille ”Vesi kaupungissamme” kyselyn, jolla selvitetään mitä mieltä kaupunkilaiset ovat erilaisista ratkaisuista ja tyytyväisyyttä siihen, miten kaupunki hallitsee/hallinnoi vesiä. Kysely on osa eurooppalaista Water JPI Atenas -tutkimushanketta.

Ilmastonmuutos tuo haasteita kaupunkien vesienhallintaan. Kaupunkirakenteen tiivistyessä tarvitaan erilaisia ratkaisuja, joilla voidaan hallita rankkasateista syntyneitä hule- ja tulvavesiä. Näitä voivat olla erilaiset vesialtaat tai -uomat, kosteikot ja vettä läpäisevät pinnat. Asukkaiden näkemyksiä voidaan jatkossa hyödyntää kaupunkisuunnittelussa.

Kyselyssä kartoitetaan vastaajien mielipiteitä erilaisista vesielementeistä ja vedenhallintaan liittyvistä toimenpiteistä tai rakenteista. Lisäksi kysely sisältää veteen liittyviä väittämiä. Kyselyyn voi vastata 31.8.2021 saakka.

Water JPI Atenas esittelysivut

Kysely kaupunkilaisille (Webropol)

Lisätietoja:

Erikoistutkija Kati Vierikko, Suomen ympäristökeskus (SYKE), etunimi.sukunimi@syke.fi