Tavoitteet

Pro Saaristomeri -ohjelma on yhteistyöohjelma, jonka päätavoitteena on vesien tilan heikkenemisen pysäyttäminen sekä meri- ja rannikkoalueen ja sisävesien käyttökelpoisuuden lisääminen ja näiden alueiden käyttömuotojen yhteensovittaminen.

DSC_0411.JPG
Kuva: Sanna Tikander

Yhteistyöllä eteenpäin vesiensuojelussa

Yhteistyön osalta tavoitteena on tukea ja aktivoida toimijoita Saaristomeren tilan parantamisessa. Lisäksi tavoitteena on edistää ympäristötietoisuutta ja lisätä kansalaisten mahdollisuuksia osallistua käytännön vesiensuojelutyöhön. Tavoitteena on myös kansainvälinen yhteistyö; lähialueyhteistyön edistäminen sekä varsinaissuomalaisen ympäristöasiantuntemuksen ja -osaamisen nostaminen esille Itämeren piirissä ja muualla Euroopassa.

Valuma-aluekohtaista toimenpiteiden toteutusta

Ohjelman toteutusalueena ovat Saaristomeri ja siihen laskevien jokien ja purojen valuma-alueet. Ohjelman toiminnan ja toimenpiteiden painopiste on Saaristomeren valuma-alueen mantereen puoleisella osalla. Kuormituslähteisiin ja kuormituksen vähentämiseen kiinnitetään erityistä huomiota valuma-aluekohtaisesti. Tavoitteena on myös vesien tilaan, kunnostukseen ja kunnostusmenetelmiin liittyvän tiedon täydentäminen, soveltaminen, tiedonlevitys ja neuvonta.

Toimintaa suunnitellaan valuma-alueisiin pohjautuvissa vesistöalueryhmissä ja teemakohtaisissa työryhmissä, joissa on edustettuina alueellisia toimijoita. Vesistöalueryhmät ovet laatineet oman alueensa kehittämisohjelmat, joihin on kirjattu vesienhoitoon ja vesistöjen käyttöön liittyviä tavoitteita, painopisteitä ja toteuttamiskeinoja. Kehittämisohjelmien toteuttaminen on ryhmien päätehtävä toimikaudella 2010-2015. Teemaryhmien päätehtävä on syventää tietämystä oman toimialansa asioissa ja edistää uusimpien menetelmien soveltamista käytäntöön.

Julkaistu 22.8.2013 klo 13.17, päivitetty 18.9.2013 klo 8.39