Organisaatio

Ohjelmatoiminnan ja toimenpiteiden painopiste on kolmannella toimikaudella 2010-2015 valuma-alueiden vesien tilan parantamisessa, mitä kautta uskotaan saavan myös tehokkaammin aikaan myönteisiä ympäristövaikutuksia merialueella. Toiminta kattaa entistä laajemmin ympäristön tilan osa-alueet, ja vesien tilan ohella huomiota kiinnitetään enemmän myös vesistöjen käyttöön.

Pro Saaristomeren koordinoinnista vastaa Varsinais-Suomen ELY-keskus, ja käytännössä sitä hoitaa ohjelman henkilöstö. Ohjelmalle on nimetty johtoryhmä, joka koostuu viranomaistahojen sekä Lounais-Suomen vesiensuojeluyhdistyksen edustajista. Myös vesistöalueryhmien puheenjohtajat ovat johtoryhmän jäseniä.    

Organisaatio vuosina 2010-2015

                                         Ohjelmakokous
                           o
hjelmatoiminnan laajat linjaukset
                              Johtoryhmä ja työvaliokunta
            j
ohtoryhmä vastaa toiminnan suunnittelusta ja linjauksista
                    työvaliokunta vastaa operatiivisesta toiminnasta
   Vesistöalueryhmät
 - vesien hoidon suunnittelu
   ja käytön kehittäminen alueittain
 - toimenpiteiden priorisointi ja
   hankkeistaminen
  1. Salon seutu -ryhmä
  2. Paimionjoki-Aurajoki -ryhmä
  3. Vakka-Suomi -ryhmä
  4. Saaristomeri-ryhmä
   Teemaryhmät
 - koko maakuntaa koskeva,              vesienhoidon suunnittelua
   tukeva toiminta
  1. Tutkimus
  2. Ympäristötietoisuus ja   -kasvatus
  3. Menetelmät ja teknologiat

   Kansalaistoiminta

   Laajempi yhteistyö
 - SATAVESI-ohjelma
 - valtakunnalliset ja                            kansainväliset yhteydet

Julkaistu 26.8.2013 klo 12.36, päivitetty 27.2.2014 klo 13.57