Pro Saaristomeri ohjelman esittely

kanootti_Sanna Tikander
Kuva: Sanna Tikander


Pro Saaristomeri -ohjelma on alkujaan Lounais-Suomen ympäristökeskuksen, Varsinais-Suomen liiton ja Varsinais-Suomen TE-keskuksen vuonna 1999 käynnistämä yhteistyöohjelma Saaristomeren tilan parantamiseksi. Tällä hetkellä yhteistyöohjelman sopijaosapuolia ovat Varsinais-Suomen ELY-keskus ja Varsinais-Suomen liitto. Ohjelman toteuttamisessa on menossa kolmas toimikausi, joka kattaa vuodet 2010-2015. Valmisteilla on sopimus, joka kattaisi vuodet 2017-2018.

Ohjelmasopimus 2010-2015

Ruohonjuuritasolta kansainväliseen yhteistyöhön

Saaristomeren tilan parantaminen on ajankohtainen aihe osana koko Itämeren suojelua. Alueellisesti Saaristomeren tilan hyväksi tehtävä vesiensuojelutyö tukee kansainvälisiä vesien tilan parantamiseen
liittyviä ohjelmia toteuttamalla mm. EU:n ja HELCOM:n tavoitteita ja suosituksia.

Ohjelmatoiminta tukee myös kansallisella ja alueellisella tasolla asetettuja tavoitteita, joita sisältyy mm. kansalliseen itämeriohjelmaan, kansalliseen ja alueelliseen rannikkostrategiaan, Varsinais-Suomen maakunnan ja saariston sekä maaseudun kehittämisohjelmiin sekä alueelliseen ympäristöstrategiaan. Ohjelmatoiminta täydentää ja syventää EU:n vesipolitiikan puitedirektiivin ja meristrategiadirektiivin toteuttamisen viranomaistyötä viemällä vesienhoidon suunnittelun paikallistasolle.

Aktiivista yhteistyötä

Pro Saaristomeri -ohjelman tavoite tukea kansalaisten, viranomaisten ja asiantuntijoiden yhteistyötä vesien tilan parantamiseksi on toteutunut monipuolisesti. Yhteistyön avulla on onnistuttu kanavoimaan merkittävästi rahoitusta erilaisiin ohjelman tavoitteita tukeviin hankkeisiin. Ohjelman toteutuksessa mukana olevien organisaatioiden yhteinen näkemys on, että ohjelman kautta on saatu aikaan oikeansuuntaista toimintaa.

Ohjelma on myös merkittävästi lisännyt ympäristötietoisuutta, muuttanut toimintaympäristössään asenteita ja ajatuksia ympäristöystävällisempään suuntaan sekä edistänyt erilaisten vesistöihin liittyvien intressien yhteensovittamista.

Pro Saaristomeri -ohjelma sisältää

  • Työryhmätoimintaa vesistöaluetyöryhmissä ja teemaryhmissä
  • Hankkeiden suunnittelua, neuvontaa ja toteutusta
  • Koulutusta, retkiä ja elämyksiä
  • Paikallista ja kansainvälistä yhteistyötä ja verkostoitumista
Julkaistu 26.8.2013 klo 12.37, päivitetty 25.11.2016 klo 10.46