Hyppää sisältöön

Järvenlaskujen määrä 1800-luvulla

Järvenlaskujen vilkkain vaihe Suomessa oli 1850-luvulla, mutta Pohjois-Suomessa järvenlaskuja tehtiin eniten 1860–1880-luvuilla eli koko maahan nähden jonkin verran myöhemmin. Ne myös hajaantuivat eri puolille laajaa lääniä, joskin lukumääräisesti eniten järviä laskettiin Pudasjärvellä (16 järveä), Kuusamossa (12 kohdetta, jossa yhdessä kohteessa useampia järviä), Rovaniemellä (11 järveä), Ylitorniolla (18 järveä) ja Kittilässä (12 järveä). Ne olivat suuruusluokaltaan kuitenkin varsin pieniä hankkeita. Suuret kohteet olivat läänin eteläosassa ja erityisesti Kalajokilaaksossa.

Järvenlaskuja ja järvenlaskualoitteita tehtiin 1800-luvulla vuosikymmenittäin Oulun ja Vaasan lääneissä sekä koko maassa:

  1800-
1809
1810-
1819
1820-
1829
1830-
1839
1840-
1849
1850-
1859
1860-
1869
1870-
1879
1880-
1889
1890-
1899
yht.
Oulun lääni 2 1 1 9 10 16 32 39 46 1 167
Vaasan lääni 13 3 9 15 66 92 42 30 25 24 319
yht. Suomi 35 58 94 98 163 274 250 126 125 121 1344

Vertailun vuoksi taulukkoon on otettu myös Vaasan lääni, jossa laskuja tehtiin vuosisadan aikana eniten. Voidaan sanoa yleistäen, että järvenlaskut olivat pohjalainen ja länsirannikon ilmiö, sillä suurin osa niistä toteutettiin nimenomaan Pohjanmaalla ja Länsi-Suomessa. Sen sijaan esimerkiksi Hämeessä järviä laskettiin 1800-luvulla vähän: ainoastaan 95 järveä.

Lähteet ja kirjallisuus

  • Anttila 1967
  • Turunen 1983
Julkaistu 30.9.2019 klo 12.01, päivitetty 30.9.2019 klo 12.01
Aihealue: