Hyppää sisältöön

Merikosken rakentaminen


Merikoski
Merikosken voimalaitoksen padon tulva-aukot 1960-luvun lopulla.

Pitkän suunnittelun tulos

Pohjois-Pohjanmaalla tapahtui merkittävä pysyvä ympäristömuutos pian vuoden 1939 lainmuutoksen jälkeen, kun Oulun kaupunki käynnisti Oulujoen Merikosken rakentamisen syksyllä 1939.

Hankkeesta oli tehty aikoinaan jo vuonna 1919 ensimmäiset suunnitelmat, joita oli toki tarkistettu vuosien kuluessa. Esimerkiksi voimalaitoksen kaavaillut tehot olivat kasvaneet huomattavasti. Varsinaiset rakennussuunnitelmat olivat valmistuneet helmikuussa 1939. Niiden mukaisesti Merikosken voimalaitoksessa tuli olemaan kaksi koneistoa yhteensä 15 MW:n teholla. Talvisodan sotatoimet pysäyttivät kuitenkin työt, mutta rauhan palattua rakentamiseen päästiin vuoden 1940 kesällä.

Taloudellisesti tuottava

Merikosken voimalan rakentamisella Oulun kaupunki pystyi hoitamaan myös työllisyysvelvoitteet vuoteen 1948 saakka, jolloin Merikoski valmistui. Jatkosodan aikana voimalaitoksen työntekijämäärä oli vaihdellut 300–400 välillä, ja sodanjälkeisinä vuosina määrä nousi 600 työntekijään.

Vuoden 1948 toukokuussa voitiin käynnistää Merikosken ensimmäinen generaattori. Se oli samalla uuden ajanjakson konkreettinen alkuvaihe Oulujoella. Toinen generaattori valmistui vuonna 1950 ja kolmas vuonna 1954.

Voimalaitos antoi taloudellisesti erinomaisia tuloksia heti 1940-luvun lopulta lähtien. Ensimmäisestä toimintavuodesta eteenpäin sen kirjanpidollinen ylijäämä tuotti voittoa ja ylitti kuuden vuoden aikana kahdesti sata miljoonaa markkaa, vaikka voimalaitosta ei vielä ollut saatu täyteen tehoonsa. Esimerkiksi vuonna 1953 ylijäämää kertyi 100 685 000 markkaa (noin 3 miljoonaa euroa nykyrahan arvolla). Merikoski alkoi tuottaa Oulun kaupungille sähkön lisäksi myös aineellista hyvää.

Lähteet ja kirjallisuus

  • Bovellan 1989
Julkaistu 6.2.2014 klo 13.27, päivitetty 6.2.2014 klo 13.29

Aihealue: