Maankäyttö- ja rakennuslain ympäristöohjaus

Maankäytön ja kaavoituksen kehittämistyötä toteutettiin 2000-luvulla maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesti muun muassa erityisillä kehittämiskeskusteluilla, joita järjestettiin ympäristöviranomaisten ja kuntien tai seutukuntien kesken. Pohjois-Pohjanmaalla niitä oli käyty vuoteen 2006 mennessä seitsemällä alueella. Keskustelujen tavoitteena oli selkiyttää alueidenkäytön suunnittelua, valaista vireillä olleita merkittäviä kaava-asioita ja vahvistaa myös kuntien ja ympäristökeskusten yhteistyötä.

Keskustelujen yhteydessä esille nousseissa suunnitelmissa haluttiin edistää myös edullista asumista sekä ekotehokasta rakentamista hyvässä elinympäristössä, jonka edellytyksenä oli laadukas suunnittelu. Sitä edellytti myös maankäyttö- ja rakennuslaki, joka sisälsi noin 80 rakentamista koskenutta pykälää. Vastaavassa asetuksessa oli vielä noin 40 lakia täsmentävää pykälää. Käytännössä kehittämiskeskusteluissa käytiin läpi seudullisen yhteistyön mahdollisuuksia alueidenkäytössä, kaavoitusasioita, ympäristönsuojelua ja siihen liittyneitä valvontatehtäviä, aluearkkitehtitoimintaa, rakennusvalvontaa, luonnonsuojelualueiden hoitoa ja käyttöä sekä rakennusperinnön hoitoa. Esimerkiksi Siikalatvan seutukunnassa korostui vuonna 2006 seudullinen yhteistyö, joka johti lopulta viiden kunnan yhdistymiseen.

Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskuksen tavoitteena oli 2000-luvulla tehdä Pohjois-Pohjanmaasta hyvän asumisen maakunta rakentamisen ja elinympäristön laadullisen kehittämisen avulla. Oulun kaupunkiseudulla oli käynnistynyt 1990-luvun lopulla viihtyisyyden lisäämiseksi virkistys- ja vapaa-ajansuunnitelma VIVA-verkosto ja Oulussa kansallinen kaupunkipuistohanke.

Viva-suunnitelmassa hahmoteltiin yhtenäistä viherverkkoa, jossa erilaiset virkistyspalvelut olisivat olleet yhteydessä toisiinsa reittien avulla. Mukana olivat myös vesialueet, ja suunnitelman runkona oliksin Oulujoen suisto ja tärkeinä erilliskohteina Martimojoen, Rokuan ja Hailuodon alueet. Talvista käyttöä varten mukaan tuli myös moottorikelkkareitistö. Kaupunkipuistohanke keskittyi Ouluun ja sen jokisuiston puistojen virkistyskäyttöön ja hoidon kehittämiseen. Raahen kaupungilla oli myös 2000-luvun lopulla vastaava kansallinen kaupunkipuistohanke, mutta Oulussa hanke raukesi kaupungin omalla päätöksellä. Sen sijaan VIVA-suunnitelma laajennettiin ja päivitettiin, jonka jälkeen seutuhallitus hyväksyi sen vuonna 2008 VIVA 2007 -suunnitelman nimellä.

Lähteet ja kirjallisuus

  • Ympäristökeskuksen tulossuunnitelma vuodelle 2000. PPYA.
Julkaistu 16.7.2019 klo 9.59, päivitetty 16.7.2019 klo 9.59
Aihealue: