Hyppää sisältöön

Väestön jakaantuminen elinkeinon mukaan

Väestön jakaantuminen elinkeinon mukaan oli vielä ennen 1940-lukua Pohjois-Suomessa hyvin homogeenista. Suurin osa väestöstä asui maaseudulla, jossa toimeentulo saatiin maa- ja metsätaloudesta. Kaupan, palvelujen ja teollisuuden osuus oli marginaalinen. Elinkeinorakenne käy ilmi tarkasteltaessa Oulun läänin ammatissa toimivan väestön jakautumista elinkeinon mukaan vuosina 1880–1975 (mukana ei ole Lapin läänin aluetta):

vuosi työvoima (henkilöä) maa- ja metsätaloudessa
henkilöä %
1880 51 544 37 746 73
1930 144 359 113 814 79
1950 169 852 108 039 64
1975 163 146 38 017 23

 

Metsäteollisuuden nousu 1900-luvun alkupuolen Pohjois-Suomessa näkyi väestön jakautumisessa elinkeinon mukaan selvästi, sillä teollisuustyöpaikkojen määrä kasvoi kolminkertaisesti 1900-luvun alusta 1930-luvulle, jolloin teollisuuden alalla työskenteli lähes 10 000 henkeä. Yhteiskunnan varsinainen suuri muutos näkyy hyvin 1950- ja 1970-luvun välisenä aikana, jolloin maatalouden parissa elantonsa saaneiden määrä tipahti kolmasosaan.

Teollisuuden, käsitöiden ja rakennustoiminnan parissa työskenteli ammatissa toimivasta väestöstä Oulun läänissä vuosina 1880–1975

vuosi henkilöä % työvoimasta
1880 1 363 3
1930 10 035 7
1950 27 655 16
1975 50 112 31

 

Kokonaisuutena tarkasteltuna teollistuminen oli Pohjois-Pohjanmaalla ja koko Oulun läänissä hidasta, ja esimerkiksi vuoden 1930 teollisuusammateissa toimivista suurin osa oli Oulun kaupunkilaisia sekä Oulujoen ja Haukiputaan kuntalaisia.

Palvelualan ammattien aika alkoi 1960-luvulla, ja siitä kasvoi yhdessä kaupanalan kanssa suurin elinkeinoryhmä 1970-luvulla Oulun läänissä. 

Ammatissa toimivasta väestöstä oli Oulun läänissä palvelun ja kaupan alalla vuosina 1880–1975

vuosi henkilöä % työvoimasta
1880 3 120 6
1930 8 970 6
1950 24 353 14
1975 60 139 37

 

Pohjois-Pohjanmaan elinkeinorakenne myötäili koko Suomen kehitystä. Vuonna 1980 ammatissa toimineesta väestöstä maa- ja metsätalouden parissa sai elantonsa enää 16,7 prosenttia. Teollisuuden ja rakennustoiminnan alojen osuus oli 30,3 prosenttia, mutta palveluammateissa toimivien määrä oli noussut yli puoleen eli 50,1 prosenttiin kaikista työllisistä. 

Maakunnan työllisen väestön sijoittuminen vuonna 2005

elinkeino ammatissa toimivaa % työvoimasta
maa- ja metsätalous, kalastus ja alkutuotanto 17 492 12
teollisuus, rakentaminen ja jalostus 70 837 47
palvelut, kauppa, liike-elämä, hallinto ja liikenne 58 606 39

 

Kaiken kaikkiaan Pohjois-Pohjanmaan ympäristöhistoria on ollut maa- ja metsätalouden ympäristöhistoriaa 1960-luvulle saakka.

Lähteet ja kirjallisuus

  • Väestön elinkeino. Tilastollisia tiedonantoja N:o 63.
  • www.pohjois-pohjanmaa.fi > Maakunnan suunnittelu ja kehittäminen > Ennakointi > Tietopalvelut
  • www.stat.fi > Tuotteet ja palvelut > Teemasivut

 

Julkaistu 15.7.2019 klo 13.11, päivitetty 15.7.2019 klo 13.11
Aihealue: