Hyppää sisältöön

Kunnittainen väkiluku

Väkiluvun kehitys Pohjois-Pohjanmaan kunnissa, Oulun läänissä ja koko maassa vuosina 1880–1940 (Oulun läänin lukuihin ei sisälly Lapin läänin kuntia).

kunta

1880

1900

1920

1940

muutos-% 1880–1940

Kaupungit
Oulu

9 705

16 306

19 027

28 029

189

Raahe

3 003

3 257

2 839

3 426

14

Kunnat
Haapajärvi

4 236

5 708

6 614

7 972

88

Oulainen

3 516

4 724

6 067

7 083

101

Alavieska

2 465

3 028

3 469

3 772

53

Haapavesi

4 666

5 983

7 161

7 546

62

Hailuoto

2 035

2 303

1 835

1 683

-17

Haukipudas

3 054

4 124

5 994

9 906

224

Ii

4 877

6 364

7 708

4 833

58

Yli-Ii

 

 

 

2 884

 

Kalajoki

4 524

5 293

5 780

6 130

35

Rautio

1 157

1 370

1 479

1 591

37

Kempele

928

1 237

1 432

1 645

77

Kestilä

2 178

2 647

2 722

3 313

52

Kiiminki

1 377

1 708

2 166

2 300

67

Kuivaniemi

1 389

1 950

2 033

3 202

130

Kuusamo

6 750

9 813

12 498

13 549

100

Kärsämäki

2 006

2 784

3 150

4 038

101

Liminka

2 881

3 449

3 355

3 489

21

Lumijoki

2 126

2 269

2 135

1 978

-7

Merijärvi

1 437

1 835

1 967

2 300

60

Muhos

3 506

4 618

4 459

4 884

39

Nivala

5 225

7 856

9 167

10 985

110

Oulu(joki)

2 472

4 811

5 159

5 147

108

Oulunsalo

939

1 073

1 876

1 904

102

Pattijoki

2 145

2 439

1 850*

2 019

-5

Piippola

2 459

3 118

1 890*

1 888

59

Pyhäntä

 

 

1 864

2 022

 

Pudasjärvi

6 663

9 262

8 026*

11 679

75

Pulkkila

2 179

2 557

2 119*

2 418

11

Pyhäjoki

3 820

4 386

4 398

4 501

15

Pyhäjärvi

4 510

5 780

6 484

7 778

72

Rantsila

2 842

3 350

3 236

3 385

19

Reisjärvi

2 380

3 406

3 765

4 048

70

Paavola

3 384

4 313

5 143

5 860

73

Revonlahti

1 216

1 443

1 245

1 101

-9

Sievi

3 276

4 474

5 387

6 070

85

Siikajoki

1 569

1 983

1 691

1 811

15

Taivalkoski

2 276

2 841

3 268

4 353

91

Temmes

1 021

1 096

1 138

1 060

4

Tyrnävä

2 778

3 109

3 602

3 722

34

Utajärvi

3 578

4 541

4 538

5 638

57

Vihanti

2 550

3 063

3 153

3 384

33

Ylikiiminki

1 718

2 308

2 847

3 366

96

Ylivieska

4 471

6 313

7 865

8 046

 

Pohj.-Pohj.

126 816

167 979

171 851

219 692

73

Oulun lääni

168 191

221 763

249 147

302 065

80

koko maa

2 060 782

2 712 562

3 105 103

3 695 617

7

 

Muutosprosentin vertailun perusteella Oulun läänin väestökehitys oli koko maan mukainen, mutta Pohjois-Pohjanmaalla väkiluku ei kasvanut yhtä nopeasti kuin koko läänissä tai Suomessa yleensä. Pohjois-Pohjanmaallakin kuusi maalaispitäjää kasvatti väkilukuaan yli kaksinkertaiseksi 60 vuoden aikana. Suhteellisesti eniten nousua koettiin Haukiputaalla (yli kolminkertaistui lähes 10 000 henkeen), Oulun kaupungissa ja Kuivaniemellä, jossa väki yli kaksinkertaistui 3 200 henkeen.

Väkiluvun kehitys Pohjois-Pohjanmaan kunnissa, Oulun läänissä ja koko maassa vuosina 1940–1975 (Oulun läänin lukuihin ei sisälly Lapin läänin kuntia).

kunta

1940

1950

1960

1975

muutos-% 1940–1975

Oulu

28 029

37 910

58 197

92 458

230

Raahe

3 426

4 490

4 942

16 215

373

Haapajärvi

7 972

9 405

9 216

7 823

-2

Oulainen

7 083

8 381

8 447

7 421

5

Ylivieska

8 046

9 520

10 100

12 569

56

Alavieska

3 772

3 998

3 871

3 041

-19

Haapavesi

7 546

8 453

8 545

7 219

-4

Hailuoto

1 683

1 656

1 372

911

-46

Haukipudas

9 906

12 435

13 956

10 717

8

Ii

4 833

5 415

5 950

5 257

9

Yli-Ii

2 884

3 271

3 832

2 706

-6

Kalajoki

6 130

7 139

7 372

8 306

35

Rautio

1 591

1 793

1 658

Kalajoki

 

Kempele

1 645

2 217

2 716

6 182

276

Kestilä

3 313

3 613

3 424

2 368

-29

Kiiminki

2 300

2 651

2 696

4 120

79

Kuivaniemi

3 202

3 633

3 589

2 674

-16

Kuusamo

13 549

15 198

18 919

17 271

27

Kärsämäki

4 038

4 740

5 014

3 542

-12

Liminka

3 489

4 191

4 132

3 923

12

Lumijoki

1 978

2 076

1 990

1 448

-27

Merijärvi

2 300

2 542

2 260

1 545

-33

Muhos

4 884

8 535

8 449

6 705

37

Nivala

10 985

12 500

11 888

10 033

-9

Oulu(joki)

5 147

4 821

4 741

Oulu

 

Oulunsalo

1 904

1 882

1 859

3 303

73

Pattijoki

2 019

2 439

2 453

4 017

99

Piippola

1 888

2 127

2 140

1 541

-18

Pyhäntä

2 022

2 074

2 090

1 637

-19

Pudasjärvi

11 679

13 478

15 530

12 204

4

Pulkkila

2 418

2 505

2 457

2 006

-17

Pyhäjoki

4 501

4 765

4 293

3 497

-22

Pyhäjärvi

7 778

8 910

9 585

8 183

5

Rantsila

3 385

3 836

3 690

2 646

-22

Reisjärvi

4 048

4 694

4 715

3 692

-9

Ruukki (Paavola)

5 860

6 515

5 896

5 063

-14

Revonlahti

1 101

1 391

1 333

 

 

Sievi

6 070

6 364

5 820

4 435

-27

Siikajoki

1 770

1 867

1 703

1 296

-27

Taivalkoski

4 353

5 071

6 160

5 807

33

Temmes

1 060

1 036

922

601

-43

Tyrnävä

3 722

4 039

3 837

3 001

-19

Utajärvi

5 638

8 325

5 830

3 989

-29

Vihanti

3 384

3 899

5 248

4 323

28

Ylikiiminki

3 366

3 649

4 001

3 006

-11

Pohj.-Pohj.

227 697

269 449

296 838

404 969

36

Oulun lääni

302 065

359 821

406 992

404 969

34

koko maa

3 695 617

4 029 803

4 446 222

4 717 724

2

 

Vuosisadan ajan jatkunut maalaiskuntien väestönkasvu pysähtyi 1960-luvulla ja kääntyi useimmissa Pohjois-Pohjanmaan kunnissa laskuun. Muutoksen syinä olivat muuttoliike Etelä-Suomeen sekä voimakas siirtolaisuus Ruotsiin, jotka yhdessä sodanjälkeisen ajan korkean syntyvyyden tasaantumisen seurauksena 1960-luvulla johtivat maalaiskuntien väestökatoon. Ruotsiin muuton kiivaimmat vuodet olivat 1969–1972. Pohjois-Pohjanmaan kylistä alkoi myös muuttovirta kaupunkikeskuksiin Ouluun ja Raaheen. Pohjois-Pohjanmaalla väkiluku pieneni 1960-luvulla kaikkiaan 22 paikkakunnalla, joista Siikajokilaakson kunnat, Pudasjärvi ja Pyhäjärvi menettivät asukkaita eniten. Rakenteelliset muutokset näkyivät erityisesti Raahessa, Muhoksella ja Utajärvellä, joissa Rautaruukki Oy:n perustaminen ja voimalaitosrakentaminen toivat väkeä paikkakunnille mutta Muhoksella ja Utajärvellä töiden loppuminen myös vei suurimman osan pois. Utajärvellä ison osan haukkasi myös Niskan alueliitos Vaalan kuntaan vuonna 1954. Raahen väkilukua nosti Saloisten liittäminen kaupunkiin.

Vuosina 1975–2005 oli väkiluvun kehitys Pohjois-Pohjanmaan kunnissa seutukunnittain ryhmiteltynä seuraavanlainen:

seutukunta

1975

1995

2008

muutos
1975–2008

muutos %

Oulun sk

133 369

172 037

219 473

86 104

65

Oulunkaaren sk

29 836

29 056

23 445

-6 391

-21

Raahen sk

34 411

38 072

34 921

510

1

Siikalatvan sk

17 417

18 093

15 588

-1 829

-11

Nivalan-Haapajärven sk

33 273

34 374

30 796

-2 477

-7

Ylivieskan sk

35 559

40 733

40 600

5 041

14

Koillismaan sk

23 078

24 282

21 321

-1 757

-8

Pohj.-Pohj. yht.

306 943

986 144

386 144

79 201

26

Seutukunnittaisista väkiluvuista näkee hyvin, kuinka voimakkaasti väestö keskittyi 1900-luvun loppupuolella Oulun seudulle. Kolme nopeimmin kasvanutta kuntaa olivat Pohjois-Pohjanmaalla vuosina 1975–2008:

– Kiiminki 210 %
– Oulunsalo 188 %
– Kempele 148 %

Oulun kaupungin väkiluku lisääntyi 48 prosenttia, kun taas maakunnan eteläosassa suhteellisen vahva kasvukeskus oli Ylivieska 28 prosentin lisäyksellä. Tosin 2000-luvulla Ylivieskankin väestökehitys pysähtyi, mutta mielenkiintoista on, että esimerkiksi valtionhallinnon alueviraston lakkauttaminen 1990-luvun alkupuolella ei vaikuttanut kehitykseen kielteisesti. Ylivieskasta katosi Tielaitoksen piirikonttori, kun Keski-Pohjanmaan piiri sulautettiin Ouluun vuonna 1993. Kaikkein voimakkaimmin väestökato koetteli edelleen Pudasjärveä ja Siikalatvaa. Maakunnan suhteellisesti kolme eniten väestöä menettänyttä kuntaa olivat vuosina 1975–2008:

– Pudasjärvi -26 %
– Pyhäjärvi -27 %
– Vihanti -25 %

Luvuissa näkyvät kaivospaikkakuntien ja Pudasjärvellä maaseutuelinkeinojen vaikeudet.

Lähteet ja kirjallisuus

  • Väestön elinkeino. Tilastollisia tiedonantoja N:o 63.
  • www.pohjois-pohjanmaa.fi > Maakunnan suunnittelu ja kehittäminen > Ennakointi > Tietopalvelut
  • www.stat.fi > Tuotteet ja palvelut > Teemasivut
Julkaistu 15.7.2019 klo 13.08, päivitetty 15.7.2019 klo 13.08
Aihealue: