Kolme kovaa tiehanketta

Ympäristöliikkeen aktivoituminen tiekysymyksissä

Keskeisiä kansalaisaktivismiinkin yltäneitä tiestön ympäristökysymyksiä olivat 1970-luvulta lähtien uudet tielinjaukset ja niiden rakentaminen. Pohjois-Suomessa ympäristöliikkeen ja luonnonsuojelun aktivoituminen konkretisoitui erityisesti 1980-luvun alkuvuosina. Metsätalouden intressit olivat yhtenä kimmokkeen antajana, mutta ehkä hieman yllättäen Oulun läänissä varsinkin muutama merkittävä tiepoliittinen kysymys kulminoitui nimenomaan kiistelyyn ympäristöasioista.

Ne olivat varsin samanaikaisesti näkyvästi esillä olleet Hailuodon kiinteän yhteyden rakentaminen eli siltahanke, Oulujärven ylitystie ja Sotkamossa Vuokatin ohi suunniteltu valtatie 6:n oikaisu Kajaanin kaupunkiin. Se opittiin tuntemaan niin sanottuna Vesikkotienä. Vihreiden pitkäaikainen kansanedustaja Erkki Pulliainen Oulusta piti tiehankkeiden vastustamista jopa yhtenä vihreän liikkeen tärkeänä organisoitumisvaiheena, joskin taustalla olivat toki laajemmat yhteiskunnalliset ilmiöt.

Ratkaisut Kainuussa

Oulujärven ylitystie kaatui alueen kuntien eriäviin näkemyksiin sen tarpeellisuudesta mutta myös hankkeen kalleuden vuoksi. Ympäristöministeriö oli kumonnut hankkeen 1980-luvulla ja Korkein hallinto-oikeus antoi kielteisen päätöksen rakentamisesta vuonna 1991.

Sotkamon vesikkotien tielaitos rakensi vuosien 1994–1995 aikana huolimatta ympäristöministeri Sirpa Pietikäisen vastustuksesta. Alueelta oli arveltu löydetyn havaintoja vesikosta, jotka kuitenkin osoittautuivat minkin jätöksiksi. Pietikäinen vetosi myös alueen luonnon biodiversiteettiin.

Hailuodon tieyhteys

Hailuodon maantieyhteydessä oli silta- ja pengerratkaisu saanut sekä alueen kuntien että tie- ja vesirakennuslaitoksen kannatuksen kustannuksia säästävänä vaihtoehtona verrattuna lauttayhteyteen, joka oli käynnistynyt vuonna 1969. Ympäristöllisistä ja kulttuurillisista syistä ympäristöministeri Matti Ahde kuitenkin hylkäsi rakentamisvaihtoehdon.

Hanke nousi 2000-luvun jälkipuolella uudelleen esille lauttayhteyden kalleuden ja toisaalta seutukunnan kuntien ja väestön toiveiden vuoksi. Hankkeen suunnittelutyö käynnistettiin elokuussa 2008. Siihen liittyi myös tuulivoiman kehittämisen suunnittelu sekä ympäristövaikutusten arviointimenettely.

Lähteet ja kirjallisuus

  • Haastattelutiedot
  • www.tiehallinto.fi > Ajankohtaista > Tiedotteet > Oulun tiepiiri
Julkaistu 5.2.2014 klo 8.17, päivitetty 5.2.2014 klo 8.17

Aihealue: