Historiahankkeen esittely

Pohjois-Pohjanmaan ympäristöhistoriasta julkaistiin kesäkuussa 2010 FT Matti Enbusken kirjoittamana sekä 389-sivuinen historiateos että historian verkkosivusto. Sivustolle on koottu hajallaan olevasta historiatietoaineistosta analysoitu alueellisen ympäristöhistorian kokonaisuus. Historia keskittyy Pohjois-Pohjanmaahan, mutta sivustolla käsitellään myös laajemmin Pohjois-Suomen vesi- ja ympäristöasioiden kehitystä 1800-luvulta 2000-luvulle. Kirja ja verkkopalvelu toteutettiin hankkeessa "Ympäristöhistoriatieto verkkopalveluksi – Pohjois-Pohjanmaan pilotti".

Hanke käynnistyi vuonna 2007, jolloin allekirjoitettiin yhteistoimintasopimus silloisen Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskuksen (nyk. ELY-keskus) ja Oulun yliopiston historian laitoksen kanssa sekä tuottamissopimus historiantutkija, FT Matti Enbusken kanssa. Hanketta ohjasi ympäristöhistoriatoimikunta, jonka jäseninä olivat johtaja Heikki Aronpää Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskuksesta, professori Jouko Vahtola ja dosentti Tytti Isohookana-Asunmaa Oulun yliopistosta, maankäyttöpäällikkö Eija Salmi Pohjois-Pohjanmaan liitosta sekä puheenjohtajana professori Mauno Rönkkömäki. Toimikunnan asiantuntijana toimi FT Matti Enbuske ja sihteerinä FM Liisa Kantola.

Työtä ovat rahoittaneet Pohjois-Pohjanmaan liitto, sisäasiainministeriö, maa- ja metsätalousministeriö, työ- ja elinkeinoministeriö, Maa- ja vesitekniikan tuki ry., kunnat, vesihuoltolaitokset ja eräät muut yritykset sekä Oulun hiippakunnan tuomiokapituli ja Kirkkohallitus. Kokonaiskustannukset olivat noin 90 000 euroa.

Julkaistu 30.10.2019 klo 13.49, päivitetty 30.10.2019 klo 13.49
Aihealue: