Pohjois-Pohjanmaan ympäristöhistoria

Pohjoispohjalainen maisema 1980-luvulla. Kuva Pyhäjokilaakson Piipsanjoelta.
Pohjoispohjalainen maisema 1980-luvulla. Kuva Pyhäjokilaakson Piipsanjoelta.

 

 

 

 

 

 

 

 

Pohjois-Pohjanmaan ympäristöhistoriasta julkaistiin kesäkuussa 2010 FT Matti Enbusken kirjoittamana sekä 389-sivuinen historiateos että tämä historian verkkosivusto. Historiaan on koottu hajallaan olevasta historiatietoaineistosta analysoitu alueellisen ympäristöhistorian kokonaisuus. Sen tavoitteena on helpottaa tiedon käyttöä ympäristövalistuksessa, -kasvatuksessa, -opetuksessa ja -tiedotuksessa verkkoviestinnän keinoin.

Historia keskittyy Pohjois-Pohjanmaahan, mutta sivustoilla käsitellään myös laajemmin Pohjois-Suomen vesi- ja ympäristöasioiden kehitystä. Ymmärtämällä menneisyyttä on helpompi nähdä vesi- ja ympäristöasioiden merkitys alueen kehitykselle myös tulevaisuudessa: miten ja miksi ihmiset ovat muokanneet ja hyödyntäneet pohjoissuomalaista ympäristöä ja millaisia seurauksia toiminnasta on ollut. Tämä esitys kuljettaa Pohjois-Pohjanmaan ympäristöhistoriaa vuosisatojen aikaskaalassa, mutta pääasiassa 1800-luvulta 2000-luvun ensimmäiselle vuosikymmenelle.

Ympäristöhistoriaan perehdytään ikään kuin sateenvarjomallin mukaisesti kolmen tutkimusteeman kautta:

  1. ympäristöön vaikuttavat tekijät (vesistörakentaminen, asutus, liikenne, maa- ja metsätalous, elinkeinoelämä ym.)
  2. ympäristöä ohjaavat tekijät (viranomaisohjaus, toimintaa harjoittaneet, lainsäädäntö, yhteiskunnan yleinen ja ideologinen vaikutus)
  3. ympäristöön kohdentuneet seuraukset (luonto, ihmisen ympäristö, ympäristön hoito).

Käsitteellisesti voidaan määrittää, että:

  • luonto ilman ihmistä = alkuperäinen luonto
  • ihminen, inhimillinen kulttuuri ja luonto = ympäristö

Toisin sanoen ihmisen vaikutus luontoon tekee luonnosta ihmisen ympäristön.

 

ELY MMM
   
Pohjois-Pohjanmaan liitto TEM

 

Julkaistu 12.2.2014 klo 13.29, päivitetty 30.10.2019 klo 13.55
Aihealue: