Hyppää sisältöön

Vedenalaista meriluontoa inventoiva VELMU-ohjelma European Natura 2000 Awards -finaalissa

Uutinen 9.6.2020 klo 12.18
Mytilus Mysis, Mytilus Mysis
Kuva: Olli Mustonen, metsähallitus

Vedenalaista meriluontoa kartoittava VELMU-ohjelma on valittu Euroopan komission European Natura 2000 Awards -finalistiksi. Vuoden 2020 finaalipaikka on tärkeä huomionosoitus pitkäjänteisestä työstä meren monimuotoisuuden hyväksi.

Natura 2000 Award -finalisteja on 27 ja kilpailukategorioita viisi. VELMU kisaa luonnonsuojelu-sarjassa seitsemän muun finalistin kanssa. Arviointipaneeli valitsee jokaisen kategorian voittajan lokakuussa.

Äänestä VELMUa yleisöäänestyksessä!

Myös yleisö voi äänestää suosikkiaan. Yleisöäänestyksen voittaja palkitaan European Citizen’s Awardilla. VELMUa voi äänestää alla olevassa osoitteessa:

Äänestys tapahtuu painamalla ”Vote”-kuvaketta. Huomaa, että ääni rekisteröityy, kun sen on vahvistanut omasta sähköpostistaan. Äänestää voi 15.9.2020 asti.

Meren aarteita ja monimuotoisuutta jo 16 vuotta

Monimuotoinen meriluonto on tärkeä osa meren ekosysteemiä. Harvinaisia ja ekologisesti tärkeitä lajeja ja niiden elinympäristöjä on vaikea suojella, jos niiden tarkasta sijainnista ei ole tietoa. Tähän tarpeeseen perustettiin Vedenalaisen meriluonnon monimuotoisuuden inventointiohjelma VELMU vuonna 2004.

Kuusitoista vuotta myöhemmin VELMUn sukeltajat ja kenttäihmiset ovat keränneet jo 160 000 havaintoa koko Suomen merialueelta. Havaintoja ja niistä tehtyjä malleja ja analyysejä on käytetty harvinaisten ja arvokkaiden lajien ja luontotyyppien tunnistamiseen, geologisesti monimuotoisten alueiden sekä kalanpoikasten tuotantoalueiden paikallistamiseen, merisuojelualueiden verkoston kehittämiseen sekä tuulivoiman ja kalankasvatuksen sijoittelun pohjaksi.

Vuonna 2019 havaintojen pohjalta laadittiin kartta, joka kuvaa koko Suomen alueen ekologisesti merkittävät vedenalaiset meriluontoalueet. Aineisto otettiin heti käyttöön kansallisten merialuesuunnitelmien tausta-aineistoksi. VELMU on myös julkaissut visuaalisen ja kansantajuisen meren monimuotoisuudesta kertovan Meren aarteet -kirjan, joka vuonna 2017 valittiin WWF:n Vuoden Luontokirjaksi.

VELMU-kartoitukseen osallistuneiden ihmisten ponnistelut ja saavutukset on nyt huomioitu European Natura 2000 Awards -finaalipaikan myötä.