Öljy- ja kemikaalivahinkojen torjunta

Ajankohtaista

Ympäristövahinkojen torjunnan johtovastuu merellä siirtyi Rajavartiolaitokselle 1.1.2019 alkaen

Lue lisää: Tiedote 28.12.2018 (ympäristöministeriö ja sisäministeriö)

Suomessa tapahtuu vuosittain noin 2 000 öljyvahinkoa, joista suurimmassa osassa maa-alueelle pääsee pieni määrä öljyä.  Merialueella päivystystapauksia on vuosittain 50 - 100 kappaletta.

YVT_etusivun_kuva.jpg
 

Suomessa noudatetaan "likaaja maksaa" -periaatetta, eli vahingon aiheuttaja on velvollinen korvaamaan torjuntakustannukset ja vahingot. Kun vahingon aiheuttaja on tuntematon tai ei kykene korvaamaan kustannuksia, ne korvataan öljysuojarahastosta. Varat öljysuojarahastoon kerätään perimällä öljysuojamaksua maahantuodusta ja Suomen kautta kuljetettavasta öljystä.

Ympäristövahingoista ilmoittaminen

Merellä tapahtuneesta tai havaitusta ympäristövahingosta tai sellaisen vaarasta tulee ilmoittaa meripelastuskeskukselle, meripelastuslohkokeskukselle, hätäkeskukselle tai VTS-viranomaiselle.

Maa-alueen tai sisävesien ympäristövahingosta tulee ilmoittaa hätäkeskukseen, joka ilmoittaa tilanteesta edelleen alueen pelastustoimelle.

Öljy- ja aluskemikaalivahinkojen torjunnan vastuut

Lue lisää: Eri viranomaisten tehtävät öljyntorjunnassa

Ympäristövahingoista ilmoittaminen

Ympäristövahingosta ilmoittaminen

Ympäristörikoksesta, -onnettomuudesta tai -vahingosta on ilmoitettava hätäkeskuksen puhelinnumeroon 112. Lue lisää

Julkaistu 11.9.2013 klo 11.10, päivitetty 19.2.2019 klo 9.31