Horizon 2020-ohjelmalta 0,6 miljoonaa merentutkimuksen FINMARI-yhteenliittymälle

Uutinen 27.1.2015 klo 10.41

SYKEn vetämä suomalaisen merentutkimuksen FINMARI-konsortio on saanut 0,6 miljoonan euron rahoituksen EU:n Horizon 2020-ohjelmasta.

FINMARI-konsortio osallistuu EU:n Horizon 2020-ohjelmassa JERICO-NEXT-hankkeeseen, jonka 10 miljoonan euron rahoitus hyväksyttiin ohjelman ensimmäisissä infrastruktuurihauissa. Hankkeen koordinaattorina toimii ranskalainen IFREMER-tutkimusinstituutin Brestin yksikkö.

JERICO-NEXTin konsortio koostuu 15 maan 33 partnerista ja se muodostaa eurooppalaisen rannikko-observatorioiden verkoston. Sen suomalaiset partnerit ovat SYKE ja Ilmatieteen laitos. Niiden 0,6 miljoonan euron rahoitus kohdistuu Utön uuden ilmakehän- ja merentutkimusaseman sekä Algaline-laivalinjojen kehitystyöhön ja niiden tuottamien aineistojen avoimeen jakeluun.

Vastikään FINMARI-konsortion kuusi laitosta saivat Suomen Akatemialta 1,25 miljoona euroa tutkimusvälineiden ja -järjestelmien hankkimiseen eri toimipisteisiin. Rahoitus jakautuu SYKEn merikeskuksen, Ilmatieteen laitoksen, Geologian tutkimuskeskuksen sekä Helsingin yliopiston, Turun yliopiston ja Åbo Akademin saaristotutkimusasemien kesken.

Lisätietoja:

Erikoistutkija Jukka Seppälä
SYKEn merikeskus
Puh. 0295 251 631
etunimi.sukunimi@ymparisto.fi