Vieraslajien seuranta

Vieraslajien seurannassa keskitytään tarkastelemaan Suomen merialueille saapuvia tai jo saapuneita vieraslajeja sekä selvittämään niiden alkuperä ja saapumistapa. Seurannan tavoitteena on selvittää uusien vieraslajien määrää sekä vieraslajien runsauden ja levinneisyyden muutoksia; lisäksi arvioidaan vieraslajien haittoja alkuperäislajistolle. Suomen merialueilla menestyvät vieraslajit voivat syrjäyttää alkuperäislajistoa ja aiheuttaa muutoksia koko merelliseen ekosysteemiin. Seurantaa suorittavat rannikon ELY-keskukset, Suomen ympäristökeskus (SYKE) ja Luonnonvarakeskus (LUKE).

Seurantamenetelmät

Vieraslajitiedot kerätään muiden seurantaohjelmien tuottamista aineistoista sekä kansalaisten ilmoittamien havaintojen avulla. Vieraslajitietoja saadaan kasvi- ja eläinplanktonseurannan, merenpohjan elinympäristön seurannan sekä kalaseurannan aineistoista. Aineistoista tarkastellaan vieraslajien lajimäärää, runsautta ja levinneisyyttä. Seuranta on alkanut 1960- ja 1970-luvuilla. Matalien vesien vieraslajit eivät seurannoissa tule kattavasti esille, jonka vuoksi kansalaisten havainnot ravuista ja kaloista ovat tärkeitä. Ilmoita vieraslajihavaintosi tästä. Lisätietoa ja tunnistustietoa vieraslajeista löytyy vieraslajiportaalista.

Sirokatkarapu 556px
Sirokatkarapu © Kuva: Samuli Korpinen

 

Julkaistu 4.9.2015 klo 18.08, päivitetty 28.11.2018 klo 13.23