Hyppää sisältöön

Yhteistyössä kylämaisema kuntoon

Hankkeessa organisoitiin perinnemaisemien kunnostusta yhdessä kyläläisten kanssa. Kunnostettavien kohteiden valinnassa etusijalla olivat valtakunnallisesti ja maakunnallisesti arvokkaat maisema-alueet, kulttuurihistoriallisesti merkittävät kohteet ja matkailun tai virkistyskäytön kehittämisen kannalta tärkeät alueet.

puuhastelua Luusuan aitatalkoot_Merja Lipponen.jpg

© Merja Lipponen.

Talkoilla toteuttavia toimenpiteitä olivat harvennus, raivaus tai alueen aitaaminen jatkohoitoa varten. Alkukunnostuksen jälkeen kohteen jatkohoito tapahtuu niittämällä tai laiduntamalla. Kunnostamme vain kohteita, joiden jatkohoito saadaan järjestymään joko maatalouden erityistuella tai muilla yhteistyösopimuksilla.

Kun perinnebiotoopin tai maisemallisesti tärkeän kohteen hoidosta hyötyy useampi taho, sovitaan työnjaosta. Etsimme yhteistyökumppanit ja avustamme hoidon suunnittelussa ja järjestämisessä.

Talkoita pidettiin mm. Kittilän Kaukosessa ja Simon Simoniemessä. Kaukosessa kyläseura otti vetovastuun kyläraittien ja kylätalon ympäristön siistimisestä. Talkooporukan voimin saatiin kyläraitit raivattua näkymiä peittävistä puskista, ja ranta-alue siistittyä pajukosta.

Yhteistyossa_kylamaisema_kuntoon_Kaukonen_Merja_Lipponen.jpg

© Merja Lipponen.

Simon Simoniemessä aidattiin talkoilla merenrantaniittyä ja ruovikkoa laitumeksi ylämaankarjalle. Tehokas talkooporukka sai tehtyä reilun puoli kilometriä kaksirivistä sähköaitaa, ja karja pääsi laitumelle heinäkuun alussa.

Simossa maisemanhoidon eteen on tehty paljon työtä. Maisemanhoitoon ovat panostaneet sekä kunta että kylän seurat ja yhdistykset. Simonkylän maa- ja kotitalousseura teki aloitteen luonnonsuojelulain mukaisen maisemanhoitoalueen perustamisesta Simonkylän ja Simoniemen alueelle. Hankkeessa on tehty tiivistä yhteistyötä kyläläisten kanssa, ja yhteistyössä valmistui laaja maisemanhoitoalueen hoito- ja käyttösuunnitelma, "Simon wanhat kylät", jota maisemanhoitoalueen perustaminen edellyttää. Suunnitelma löytyy sähköisenä heldasta ja sitä saa myös Lapin ELY-keskuksesta.

 

mullikat_leveys356.jpg Simonniemi_Piritta Peurasaari_leveys195.jpg
© Merja Lipponen ja Piritta Peurasaari.

Kainuussa talkoiltiin esimerkiksi Puolangan Törmänmäellä lammasaidan pystytyksen merkeissä. Samalla raivattiin maisemaa avoimemmaksi.  Lampaat tulivat seuraavalla viikolla maisemanhoitotöihin.

Tormanmaki.jpg© Aili Jussila.

Julkaistu 11.11.2013 klo 11.14, päivitetty 15.11.2019 klo 13.09