Hyppää sisältöön

Rahoitusta maisemanhoitoon

Aktiiviviljelijät ja yhdistykset voivat hakea maatalouden ympäristösopimusta (entinen ympäristötuen erityistuki) perinnebiotooppien, maisema- ja luonnon monimuotoisuuskohteiden sekä kosteikkojen hoitamiseen. Usein maisemanhoito onnistuu myös ilman ulkopuolista rahoitusta sopivien yhteistyökumppaneiden kanssa.

Maisemanhoitoa viljelijän kumppanina

Rovaniemen Nivankylässä kyläyhdistys on lampurin apuna eläinten siirtelyssä ja päivittäisessä valvonnassa. Vastapainona kylän keskellä sijaitsevat saaret ovat jälleen perinteisessä laidunkäytössä. Maiseman avartuessa saaret sopivat myös retkeily- ja virkistyskäyttöön. 

Kyläläiset hoitavat_Nivankylän lampaita kuljetetaan_Marjut Kokko.JPG

© Marjut Kokko.

 

Melalahden idyllisessä kylässä Oulujärven rannalla on valtakunnallisesti arvokasta kumpuilevaa kylämaisemaa. Tällä alueella on paljon laidunniittyjä ja hakamaita, joiden kasvillisuus on poikkeuksellisen monipuolista. Melalahden viljelijät ja kyläyhdistys ovat tehneet monien vuosien ajan runsaasti töitä näiden perinnemaisemien säilyttämiseksi.

Melalahti-Jussilanhaka.JPG

© Aili Jussila.

 

Kyläyhdistykset  hoitavat arvokasta kulttuuriympäristöä

Kairalan kyläyhdistys Pelkosenniemellä hoitaa aktiivisesti kylän perinnemaisemia. Kylällä on kunnostettu talkoovoimin useita laitumia ja niittoniittyjä. Kotiniemi on arvokas tulvaniittysaari, jonne tuodaan lähikylästä joka kesä lampaat maisemanhoitotöihin.

Kotiniemen lampaat_Kari Tallavaara.jpg© Kari Tallavaara.

 

 

Paltaniemen kulttuurimaisemaa käyvät kesäisin ihailemassa tuhannet matkailijat. Kylällä toimivat yhdistykset ovat olleet aktiivisia toimijoita alueen maisemanhoidossa organisoimalla esimerkiksi talkoita rakennetun kulttuuriympäristön ylläpitämiseksi. Eino-Leino talon pihapiiriin on perustettu laidunalue erityisympäristötuella, jossa lampaat hoitavat maisemaa ja ilahduttavat matkailijoita.

Eino Leino talon lampaat_rajaa_Marjut Kokko.jpg
© Marjut Kokko.

 

Karppalan myllyn alue Ristijärvellä on valtakunnallisesti merkittävää rakennettua kulttuuriympäristöä. Aktiivinen Uvan kyläyhdistys järjestää vuosittain kaikille avonaisen ilmaisen myllytapahtuman. Kyläyhdistys on tehnyt pihapiiriin maisemaan sopivaa pystyaitaa, ja myllyn lähiympäristön hoitamiseen on haettu maatalouden ympäristösopimusta (entinen erityisympäristötuki).

Karppalan_mylly.jpg
© Aili Jussila.
 

 

Arvokas perinnemaisema kohentuu monen tahon yhteistyöllä

Edesmenneen taiteilija Reidar Särestöniemen kotipaikka, ateljee ja galleria Kittilän Kaukosessa on valtakunnallisesti arvokas perinnemaisema ja rakennettu kulttuuriympäristö. Lapin luonnonsuojelupiiri on hoitanut alueen niittyjä vuodesta 2008, ja niittohoidon tueksi alueelle haluttiin lampaita. Lammaslaidun toteutettiin yhteistyössä Lapin luonnonsuojelupiirin, Särestön museosäätiön ja lampaiden omistajan kanssa. Yhteistyön tuloksena saatiin siisti ja hoidettu ympäristö, lampaille kesälaidun ja positiivisesti yllättyneet matkailijat. Hoito rahoitetaan ympäristösopimuksella (entinen erityisympäristötuki), jota hakee Lapin luonnonsuojelupiiri.

Rahoitusta_maisemanhoitoon_särestö_Merja_Lipponen.JPG© Merja Lipponen.

 

Keminmaan kirkot ovat valtakunnallisesti arvokas perinnebiotooppi ja Lapissa arvokas kulttuurihistoriallinen kokonaisuus. Keminmaan seurakunta, Kemin seudun 4H ja Lapin luonnonsuojelupiiri tekevät yhteistyötä alueen hoidossa. 4H -nuoret ovat sitoutuneet hoitamaan kirkon suurimpia niittyalueita erityisympäristötuen avulla. Lapin luonnonsuojelupiiri hoitaa pienempiä ja arvoikkaimpia niittyaloja niittämällä. Alue aidataan lampaille ensi kesänä; aiemmin on tehty jo perustustöitä; mm. rakennettu riukuaitaa ja raivattu puustoa. Lammaslaidun keskellä kaupunkia houkuttelee kävijöitä, ja hoidosta hyötyvät myös uhanalaiset kasvilajit: Keminmaalla näitä ovat mm. ketokatkero ja keltamatara.

Rahoitusta_maisemanhoitoon_Keminmaan4H.jpg

© Piritta Peurasaari.

Hevosjalostusyhdistykset hyötyvät tuesta

Tervolan hevosjalostusyhdistys pitää huolta luonnonsuojelullisesti arvokkaasta Kaissaaresta. Saarta on laidunnettu hevosilla jo pitkään. Tukea yhdistys on hakenut kahdelle viisivuotiskaudelle. Saari on kyläläisten tärkeä retkeilykohde laavuineen. Uhanalaiset kasvilajit ovat runsastuneet hoidon myötä. 

Yhdistykset hoitavat maisemaa_Kaissaari_Mikko Paajanen.jpg

© Mikko Paajanen.

Lumo-suunnittelulla kartoitetaan luonnonmonimuotoisuuden ja vesiensuojelun kannalta tärkeät kohteet

Ylitornion_lumo.jpg
 

Lapin ELY-keskuksessa on tehty lähes vuosittain Luonnon monimuotoisuuden ja kosteikkojen yleissuunnitelma, jossa kartoitetaan erityistukikelpoisia hoitokohteita. Vuonna 2013 suunnittelu kohdistui Ylitornion kunnan pohjoisosaan Torniojokivarteen. Työn tulokset on julkaistu Lapin Elinkeino- Liikenne- ja Ympäristökeskuksen raportteja -sarjassa. Aikaisempina vuosina suunnitelmia on tehty mm. Sallaan, Kemijärvelle, Simoon, Tornioon ja Tervolaan ja Ylitornion Pekanpäähän ja Kainuunkylään.

Julkaistu 7.11.2013 klo 14.21, päivitetty 15.11.2019 klo 13.36