Hyppää sisältöön

Maakuntien parhaat maisemat

Osana Maisemat Ruotuun -hanketta laadittiin Kainuun ja Etelä- ja Keski-Lapin arvokkaiden maisema-alueiden täydennyskartoitukset. Vuosina 2012-2013 arvioitiin 118 maisema-alueen tila sekä alueiden luonto-, kulttuuri- ja käyttöarvot.

Täydennyskartoituksen tuloksena Kainuun ELY-keskus ehdottaa Kainuuseen valtakunnallisesti arvokkaiksi maisema-alueiksi kahdeksaa kohdetta ja maakunnallisesti arvokkaiksi maisema-alueiksi 19 kohdetta. Ehdotus toisi Kainuuseen kaksi uutta valtakunnallisesti arvokasta maisema-aluetta.

Lapin ELY-keskus ehdottaa Etelä- ja Keski-Lappiinvaltakunnallisesti arvokkaiksi maisema-alueiksi 15 kohdetta ja maakunnallisesti arvokkaiksi maisema-alueiksi 31 kohdetta. Ehdotus toisi Lappiin viisi uutta valtakunnallisesti arvokasta maisema-aluetta.

Arvokkaat maisema-alueet ovat maaseudun edustavimpia kulttuurimaisemia. Maisema-alueiden tunnistaminen ja inventointi tukevat kylätoimintaa, paikallisia maisemanhoitohankkeita ja maatalouden ympäristönhoitoa. Tunnetut maisemanähtävyydet ovat vetovoimaisia ja niillä on merkitystä matkailulle. Merkittävät maaseudun maisema-alueet sisällytetään maakuntakaavoihin.

Ympäristöministeriö valmistelee uuden ehdotuksen valtakunnallisesti arvokkaiksi maisema-alueiksi valtioneuvoston hyväksyttäväksi vuoden 2015 aikana.

Maisemat_Ruotuun_etusivu.jpg
© Marjut Kokko.

Lisätietoja:

Tarkastaja Sirpa Lyytinen, Kainuun ELY-keskus, puh. 0295 023 807.
Ylitarkastaja Marjut Kokko, Lapin ELY-keskus, puh: 0295 037 380.

 

Julkaistu 18.11.2013 klo 14.26, päivitetty 18.11.2019 klo 12.56