Kyläkävelyt

Lentiiran_kylapyorailylla.jpg
© Sari Leinonen.

Maa- ja kotitalousnaisten järjestämät kyläkävelyt kulttuurimaisemassa ovat tapahtumia, joissa kyläläiset, kesäasukkaat ja muut maisemanhoidosta kiinnostuneet tarkastelevat kyläänsä yhdessä. Kävely on hyvä lähtöaskel kylämaiseman kunnostamiseen.

Hankkeessa järjestettiin 44 kyläkävelyä eri puolilla Lappia ja Kainuuta. Kyläkävelyllä kuljettiin etukäteen sovittu reitti ja pysähdyttiin niihin kylämaiseman kohteisiin, joista haluttiin keskustella. Kyläkävelyn pysähtymiskohteina olivat esimerkiksi näkymät kylätieltä, järvinäkymät, peltomaisemat, risteysalueet, seurantalon ympäristö, koulun ympäristö, peltomaisemat ja ympäristösopimuskohteet. Kävelyllä ei puututtu maanomistusoloihin eikä pureuduttu yksityisiin piha-alueisiin.

Kävelyllä nostettiin esille kylämaiseman arvot ja ongelmakohdat. Maisemanhoidon neuvojan johdolla ideoitiin yhdessä käytännön toimenpiteitä ja keskusteltiin mahdollisista yhteistyökumppaneista. Lisäksi neuvoja kertoi kylämaiseman, maisemakohteiden ja rakennusperinnön hoitoon saatavista rahoitusmahdollisuuksista, ja laati kävelystä raportin, joka toimii maisemanhoidon käsikirjana kylällä myös jatkossa.

Kyläkävely_Heli Pääkkö.jpg
© Heli Pääkkö.

Julkaistu 7.11.2013 klo 9.36, päivitetty 15.11.2019 klo 9.43