Luontoselvitykset

Kuvissa erityisesti suojeltavat:
seinäraunioinen_IiroIkonen_280x166px.jpg verijuotikas_TerhiSulonen_280x166px.jpg
seinäraunioinen (Asplenium ruta-muraria),
© Iiro Ikonen
 ja verijuotikas (Hirudo medicinalis),  
© Terhi Sulonen

Varsinais-Suomen ELY-keskuksessa on koottu tietoa luontoselvityksistä joita voi käyttää hankkeiden tukena. Selvitykset on ryhmitelty valtakunnallisiin, alueellisiin ja paikallisiin (kunnittain). Muutamaa kuntaa yhteisesti koskevat selvitykset on mainittu erikseen kunkin alla. Laajoja alueita koskevia selvityksiä eivät ole paikallisissa selvityksissä, vaan ne on sijoitettu alueelliseen ja valtakunnalliseen selvitysluetteloon. Lainsäädäntö ja valtakunnalliset suojeluohjelmat on kuitenkin selvitetty jokaisen kunnan kohdalta erikseen.

Viitteiden merkitsemistapa ei noudata luonnontieteellisissä julkaisuissa käytettyä järjestelmää, vaan perustuu väljästi suomalaisiin luettelointisääntöihin.

Luettelossa ei ole viitteessä eroteltu julkaistua ja julkaisematonta materiaalia. Selvityksen kustantaja tai teettäjä on pyritty mahdollisimman usein mainitsemaan, ja sen perusteella voi paikantaa useimmat raportit.

Varsinais-Suomen ELY-keskus on mahdollisuuksien mukaan kerännyt myös julkaisemattomat selvitykset käsikirjastoonsa. Näitä voi tiedustella informaatikko Tapio Saariolta. ELY-keskus on skannannut suurimman osan selvityksistä ja niitä voi pyytää sähköisessä muodossa informaatikko Tapio Saariolta (mahdollisuus myös saada kaikki Lounais-Suomen selvitykset muistitikulla sovitusti).

Lajiselvitykset

Varsinais-Suomen ELY-keskuksen uhanalaisten lajien esiintymätietoja voi tiedustella informaatikolta. Tiedot ovat maksuttomia. Laajoissa hauissa veloitetaan tietojen irrottamiseen kuluneesta työajasta.

Suomen ympäristökeskukselta voi tiedustella Eliölajit Hertta -järjestelmän uhanalaisista lajeista lähettämällä haettavan alueen karttakoordinaatiston vasemman alakulman ja oikean yläkulman koordinaattipisteet. Tiedot ovat maksullisia. Uhanalaiset lajit toimitetaan excel-taulukkona valitulta alueelta. Tiedustelut voi lähettää sähköpostitse heidi.kaipiainen[at]ymparisto.fi.

Julkaistu 26.2.2015 klo 14.02, päivitetty 2.3.2015 klo 13.20